Ulykkespatientforeningen-1412x650

Nye metoder til frivillige fællesskaber for udsatte ulykkesramte

Evaluering af Ulykkespatientforeningens projekt om flere frivillige i kredsarbejdet.

Ulykkespatientforeningen har med støtte fra VELUX FONDEN udviklet et projekt, der skal invitere flere frivillige ind i Ulykkespatientforeningens kredsarbejde.

Initiativet har to formål: Foreningen ønsker at blive langt bedre til at inkludere medlemmer i det frivillige fællesskab, også medlemmer, der umiddelbart ikke ser sig selv som frivillige, og som kan bekymre sig om, hvorvidt de har ressourcer nok til at være med. Samtidig ønsker foreningen at inspirere og støtte de ofte overbebyrdede kredsbestyrelser til at invitere flere frivillige ind i opgaverne.

For at det kan lykkes, må der et nyt blik på frivilligopgaverne. Opgaver må splittes op i mindre dele, og kredsbestyrelserne skal finde nye måder at rekruttere frivillige på. Ulykkespatientforeningen samarbejder med konsulentvirksomheden IngerFair om udvikling af nye ’værktøjer’ til kredsbestyrelserne.