Social IT

Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd

Projektet vil udvide kendskabet til, hvordan mentorer og støttekontaktpersoner kan skabe bedre trivsel for børn og unge med ADHD eller lignende vanskeligheder og understøtte at de gennemfører en uddannelse og kommer i beskæftigelse.

Der er i dag en lang række forskelige støttekontaktperson– og mentorordninger til unge med sociale udfordringer og funktionsnedsættelser. Ordningerne er forankret i meget forskellige regier. Disse indsatser er en hjørnesten i indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, når de fungerer godt. Der mangler imidlertid et samlet overblik over, hvilke elementer i en mentor- eller støttekontaktpersonordning, der er de mest virkningsfulde til hvilke målgrupper.

Model for mentor- og støtteperson-indsatser
Projektet skal gøre det muligt at pege på virkningsfulde elementer, der er værd at udbrede til landets kommuner i forhold til unge (12 – 23 år) med uadreagerende adfærd. Unge, som har behov for støtte og stabil kontakt i hverdagen. Vi samler viden ind fra en række kommuner, litteraturen og organisationer, der har erfaringer i mentorordninger.

På den baggrund udvikler vi en velbeskrevet model for virkningsfulde mentor- og støttekontaktpersonordninger til unge med ADHD eller lignende vanskeligheder. Modellen testes i fire kommuner.