frivillige-mentorer Partnerskaber og frivillighed

Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge

Projektet tilbyder frivillige mentorer til børn og unge og udvikler en samarbejdsmodel til kommuner og frivillige.

Ungdommens Røde Kors, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og SUS er gået sammen om at skabe en mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge.

Projektet udvikler mentorskaber for 150 børn og unge. Frivillige mentorer skal tilbyde en tæt og stabil voksenkontakt og fungere som positive rollemodeller. Mentorindsatsen udvikles  i et partnerskab mellem Ungdommens Røde Kors og Københavns Kommune. SUS følger samarbejdet tæt.

Model for samarbejde mellem kommunen og frivillige

Som led i indsatsen skal der også udvikles en model for samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer – til brug for lignende fremtidige partnerskaber. Modellen skal medvirke til, at civilsamfundet inddrages bedre, når kommunerne udvikler sociale tilbud.

Modellen udvikles på baggrund af research og empirisk viden fra mentorpartnerskabet.