mentalsundhed

Mental sundheds­fremme gennem fore­byggelse og håndtering af problem­skabende adfærd

Albertslund Kommune ønsker at fremme den mentale sundhed og trygheden for medarbejdere, som arbejder med borgere med særlige behov. SUS gennemfører et procesforløb for MED-udvalget i enheden for voksne med særlige behov samt temadage for ansatte i Bostøtten, Bo-området og myndighedsområdet.

Forløbet skal:

  • Øge trygheden for medarbejderne, når de er på arbejde
  • Øge medarbejdernes kompetencer til kommunikation og konflikthåndtering med borgere med udfordrende adfærd – for at kunne forebygge og håndtere denne adfærd
  • Indføre risikovurdering (grøn, gul, rød) i nogle områder
  • Implementere lokale handleplaner for voldsforebyggelse via MED-udvalgets indsats.