Thomas Tveding Brugerindflydelse

Langtidsledige tager teten

Hvad sker der, når langtidsledige får større indflydelse på og ansvar for de penge, som går til deres jobindsats? Det afprøver Aarhus Kommune og SUS i projekt ‘Langtidsledige tager teten’.

Langtidsledige tager teten er et eksperimenterende projekt, som afprøver forskellige måder at arbejde med borgerstyrede budgetter som led i Aarhus kommunes beskæftigelsesindsats. Med det mål at få flere langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektet gav mig nogle succesoplevelser, der betød, at jeg fik større overskud og mere blod på tanden til at komme i arbejde. Efter 8-9 år på offentlig forsørgelse er det ikke helt til at forstå, at jeg nu tjener mine egne penge og ikke længere skal modtage kontanthjælp.

Deltager i Langtidsledige tager teten

Projektet skal blandt andet  vise, om mulighederne for at komme i job bliver større, hvis ledige i højere grad inddrages i indsatsen. Det skal også  understøtte en positiv, personlig udvikling for den enkelte og bringe flere, nye muligheder i spil i jobindsatsen. Samtidig skal projektet bidrage til at udvikle en ny kultur for samarbejdet mellem borger og kommune.

Personlige borgerstyrede budgetter

97 borgere har i projektet fået mulighed for bruge op til 50.000 kroner på det, som de selv finder mest nødvendigt og meningsfuldt for at komme tilbage i job. Pengene skal prioriteres i samråd med jobcentret.

Målgruppen er jobparate mellem 30 og 55 år, som har været ledige i mindst 12 måneder.

Aarhus Universitet er tilknyttet projektet som kvalitetsansvarlig og skal måle effekten af projektet. Læs om de foreløbige erfaringer i udgivelserne nedenfor.
Den endelige kvantitative evaluering af projektet, hvor resultaterne i indsatsgruppen holdes op mod en kontrolgruppe, følger i sommeren 2019.

Læs mere

Sidste kvantitative evaluering (2021)

Kvantitativ evaluering – langtidsledige tager teten, notat 2 – midtvejsresultater, september 2019

Samlet rapport: Langtidsledige tager teten – Personlige, borgerstyrede budgetter
i beskæftigelsesindsatsen over for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer og foreløbige resultater, 2018

Kvantitativ evaluering: Langtidsledige tager teten – kvantitativ evaluering, 2018

Metoder og principper: Langtidsledige tager teten – Metoder og principper, 2018

Artikel: Borgerne skal til roret