Lær for Livet
I gang

Lær for Livet – udvikling af ungeprogram

Ungeprogrammet skal støtte Lær for Livets unge videre i overgangen til og fastholdelse på en ungdomsuddannelse.

Lær for Livet er et læringsprogram, som styrker udsatte og anbragte børns lærings og livsduelighed op gennem folkeskolen. Lær for Livet ønsker at udvikle et ungeprogram, som kan støtte Lær for Livets unge videre i overgang til og fastholdelse på en ungdomsuddannelse.

SUS understøtter udviklingsforløbet.

I den første fase af udviklingsforløbet afholdes ungeinvolvering-workshop hvor Lær for Livet-unge sammen med relevante aktører udforsker og definerer de centrale udfordringer og kvalificerer ungeprogrammets mulighedsrum.

I del to af udviklingsforløbet udvikler unge og aktører ideer og tilgange til konkrete bud på noget, som kan afprøves, for at skabe grobund for læring om, hvordan mulighedsrummet bedst udnyttes. Første skridt er at stå med en mindre række af robuste ideer til, hvad ungeprogrammet kan indeholde. Dernæst udvikles egentlige prototyper til afprøvning i mindre skala.

Afprøvningen gennemføres i samarbejde med Esbjerg Kommune og skal give erfaringer og indblik i, hvordan ungeprogrammet bliver mest virksomt.

Lær for Livet-unge involveres som sparringspartnere og medudviklere igennem forløbet. På baggrund af udviklingsforløbet opstartes ungeprogrammet.