vindmøller samlet-beskåret
I gang

Kvalitet i socialpsykiatrien - udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser

Socialstyrelsen gennemfører i perioden 2019-22 en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. For at understøtte en effektiv udbredelse og forankring af viden etableres et udgående Indsatsteam, der tilbyder landets kommuner og tilbud målrettede rådgivningsforløb med afsæt i resultater fra det samlede initiativ samt øvrig viden fra forskning og praksis. Rådgivningen bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, og forløbene er derfor målrettet tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

SUS bistår i samarbejde med Implement Consulting Group og Københavns Professionshøjskole  Socialstyrelsen med at udvikle og gennemføre indsatsforløbene. Vi udvikler også redskaber og materialer til brug for tilbud og kommuner. Desuden står vi for at formidle viden og erfaringer fra initiativet ’Kvalitetsløft i Socialpsykiatrien’ på konferencer og temadage mv.

Læs mere om detKvalitet  samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien på Socialstyrelsens hjemmeside.