vindmøller samlet-beskåret
I gang

Kvalitet i socialpsykiatrien - udbredelse og forankring af viden om virksomme indsatser

Socialstyrelsen gennemfører i 2019-22 en række initiativer, der skal understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. For at understøtte en effektiv udbredelse og forankring af viden er der etableret et udgående indsatsteam, der tilbyder kommuner og tilbud målrettede rådgivningsforløb med afsæt i resultater fra det samlede initiativ samt viden fra forskning og praksis. Rådgivningen bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser.

SUS bistår i samarbejde med Implement Consulting Group og Københavns Professionshøjskole  Socialstyrelsen med at udvikle og gennemføre indsatsforløbene. Vi udvikler redskaber og materialer til brug for tilbud og kommuner. Desuden står vi for at formidle viden og erfaringer fra initiativet ’Kvalitetsløft i Socialpsykiatrien’ på konferencer og temadage mv.

Læs mere om det samlede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrienStyrket kvalitet i socialpsykiatrien på Socialstyrelsens hjemmeside.