Skærmbillede 2022-01-05 kl. 11.59.58
I gang

Konference om senfølger ved seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

SUS står for at udvikle, planlægge og afholde konferencen for Socialstyrelsen som led i regeringens handlingsplan på området

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er kendetegnet ved en lang række problematikker i voksenlivet – og kan være meget alvorlige for det enkelte menneskes liv og velfærd. Det er derfor helt afgørende, at voksne med senfølger efter seksuelle overgreb får den rette hjælp og støtte til at forebygge forværring og afhjælpe eksisterende problemer.

For at sikre disse borgere en bedre og mere koordineret hjælp vedtog et bredt politisk flertal i juni 2021 en handlingsplan med en række initiativer, der løfter indsatsen. Et af initiativerne er en konference målrettet fagprofessionelle.

Socialt Udviklingscenter SUS står for at udvikle, planlægge og afholde konferencen for Socialstyrelsen, og ambitionen er at øge viden blandt både fagprofessionelle og ledere i kommuner og regioner for at skærpe opmærksomheden på senfølger som en del af de udfordringer, som mennesker med sociale problemer og psykiske vanskeligheder oplever.

På konferencen vil der være fokus på, hvordan man opsporer, møder og kommunikerer med udsatte voksne med senfølger på et fagligt velfunderet grundlag. Konferencen har også fokus på gruppen af grønlændere i udsatte positioner, da befolkningsundersøgelser indikerer, at andelen af mennesker med senfølger er overrepræsenteret blandt grønlændere i Danmark.