emma-frances-logan-pLnOX9My2tA-unsplash
I gang

Kollektive ungebudgetter

Randers og Herning kommune vil i de kommende tre år tilbyde i alt 80 sårbare unge at finde deres egen vej videre i livet – og stille både netværk og penge til rådighed for, at de kan lykkes.

Socialt Udviklingscenter SUS, Herning Kommune og Randers Kommune skal med finansiering fra Poul Due Jensens Fond stå for det første eksperiment i en dansk kontekst med kollektive, borgerstyrede budgetter.

Idéen er at udforske og afprøve kollektive ungebudgetter i kombination med lokale uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede oplevelser for ledige unge i udsatte positioner.

Kombinationen af de to elementer – altså en oplevelsesfase efterfulgt af en budgetfase – skal give i alt 80 unge nye og værdifulde erfaringer, forbindelser og kompetencer, der kan hjælpe dem videre i livet og skabe grundlag for en langvarig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Og så skal projektet overordnet bidrage med et innovativt løsningsforslag til, hvordan beskæftigelsesindsatsen for unge bliver mere fælleskabsbaseret, relationsbåret og præget af reel medbestemmelse.

Projektet starter 1. juni 2022 og varer 3 år. Lars Skipper, lektor i økonomi fra Aarhus Universitet, er ansvarlig for den kvantitative evaluering af projektet.