Familien arbejder sig frem Relationel velfærd

Familien arbejder sig frem

’Familien arbejder sig frem’ er et beskæftigelsesrettet projekt, der ser på familien som helhed, når mor og far skal i arbejde efter langvarig ledighed.

Langvarig arbejdsløshed blandt forældre i udsatte familier hænger ofte sammen med, at både børn og forældre mistrives og kæmper med andre problemer ud over ledighed. Derfor afprøver Aarhus Kommune og SUS nu, hvad der sker, hvis man gør brug af et helhedsorienteret familieperspektiv i beskæftigelsesindsatsen i stedet for kun at se på den enkelte forældres baggrund og kompetencer.

Inspiration fra England

’Familien arbejder sig frem’ er således et beskæftigelsesrettet projekt, der ser på familien som helhed, når mor og far skal i arbejde. Med inspiration fra ’The Life Programme’ i England drages relationelt familiearbejde, brugerindflydelse og koordination på tværs af forvaltninger ind i beskæftigelsesindsatsen. Det sker for at undersøge og afprøve, hvad der sker, når familien i fællesskab sætter ord på, hvad der spænder ben for forældrenes muligheder for at komme i beskæftigelse. Og hvordan en evt. omprioritering og genovervejelse af de kommunale ydelser og tilbud kan komme hele familien til gavn – og bringe forældrene i arbejde.

16 familier forventes i første omgang at blive en del af forsøget, som strækker sig over 2 år. Familierne i målgruppen er karakteriseret ved, at mindst én forældre er langtidsledig på kontanthjælp, og at familien har mindst ét barn under 15 år, der har brug for særlige støtteforanstaltninger i Aarhus Kommunes socialforvaltning.

Hent evalueringsrapport: Relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus