B15323317 Forebyggelse og tidlig indsats
I gang

Fædre på forkant

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner skal sammen med Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børneliv afprøve og udbrede et nyt koncept for fædregrupper, særligt målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier.

Fædre er vigtige ressourcepersoner i deres børns liv, og fædre i sårbare børnefamilier vil ofte gerne deltage i børnenes liv. Men hvis de skal involvere sig mere, kræver det, at kommunernes tilbud også matcher fædrenes ønsker og behov og ikke kun henvender sig til moren.

I projekt Fædre på Forkant vil Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner afprøve og realisere et nyt målrettet fædregruppetilbud, de selv har været med til at udvikle.

Vi er simpelthen nødt til at interessere os mere for fædrene og den ressource, de er.”
Bente Haargaard, leder af sundhedstjenesten, Ringsted Kommune.

På fædrenes præmisser

De nye fædregruppeforløb i de tre kommuner tilrettelægges efter fælles principper. Fædrene skal have mulighed for at deltage uden mødre –  og mulighed for at deltage alene med deres børn. Indholdet i grupperne bliver en blanding af aktiviteter og undervisning for mindre grupper af fædre med mulighed for at skabe netværk. Møder og aktiviteter lægges uden for normal arbejdstid.

Ambitionen er, at projektet vil resultere i et succesfuldt tilbud, som kan bredes ud til mange flere kommuner. Et tilbud, der kan støtte, skabe netværk og klæde fædre i sårbare småbørnsfamilier godt på til at være vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på lang sigt,

Projektet bygger videre på erfaringer fra det tidligere projekt Til Gavn for Barnet.