Fædregruppe-Peter-Bangs-Vej Social innovation Foto: Das Büro

Fædre på forkant - et gruppetilbud til far i den tidlige indsats

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner har sammen med SUS og Center for Børneliv udviklet og afprøvet et nyt koncept for fædregrupper, særligt målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier.

Fædre er vigtige ressourcepersoner i deres børns liv, og fædre i sårbare børnefamilier vil ofte gerne deltage i børnenes liv. Men hvis de skal involvere sig mere, skal kommunernes tilbud også matche fædrenes ønsker og behov og ikke kun henvende sig til moren.

I projekt Fædre på Forkant har sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner afprøvet og realiseret et nyt målrettet fædregruppetilbud, de selv har været med til at udvikle.

Når man sidder mand til mand og snakker om det giver det bare en helt anden ro. Man får snakket om, at det måske ikke var så nemt. Det er svært. Men det har givet mig mere selvtillid til at kunne komme igennem det og tro mere på mig selv.

Michael, far til Lily på 11 mdr. 

Fædregrupperne i de tre kommuner blev tilrettelagt efter fælles principper. Fædrene havde mulighed for at deltage uden mødre – og mulighed for at deltage alene med deres børn. Indholdet i fædregrupperne var en blanding af aktiviteter, samtale og erfaringsudveksling for mindre grupper af fædre med mulighed for at skabe netværk. Grupperne var faciliteret af en mandlig gruppeleder og møder og aktiviteter lå uden for normal arbejdstid.

Fædre, der har deltaget i Fædre på forkant

  • Har fået større selvtillid i farrollen
  • Oplever bedre kommunikation med barnets mor
  • Føler sig mere ligestillet i forældreskabet

Ud til flere kommuner

Socialt Udviklingscenter SUS har understøttet og samlet fælles erfaringer fra kommunernes arbejde med at afprøve det nye koncept. Center for Børneliv har bragt den nyeste forskningsbaserede viden ind i projektet. Udviklingen og afprøvingen af fædregrupperne var støttet af Det Obelske Familiefond.

Ambitionen er, at tilbuddet om fædregrupper kan bredes ud til flere kommuner. Så fædre i sårbare småbørnsfamilier bliver klædt godt på til at være vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på lang sigt

Hent:
Vidensnotat fra det Center for Børneliv, juni 2019
Fædre på forkant – erfaringsopsamling fra fædregrupper i tre kommuner, nov. 2019

Læs også:
Vidensnotat om sårbare far-barn-relationer udviklet til projekt Til Gavn for Barnet af Center for Børneliv, 2016