Fædregruppe-Peter-Bangs-Vej Social innovation Foto: Das Büro

Fædre på forkant

Sundhedsplejen i Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner afprøver og udvikler sammen med SUS og Center for Børneliv et nyt koncept for fædregrupper, særligt målrettet fædre i sårbare småbørnsfamilier. Erfaringsopsamling og anbefalinger omkring fædregrupper kommer til efteråret 2019.

Fædre er vigtige ressourcepersoner i deres børns liv, og fædre i sårbare børnefamilier vil ofte gerne deltage i børnenes liv. Men hvis de skal involvere sig mere, kræver det bl.a., at kommunernes tilbud også matcher fædrenes ønsker og behov og ikke kun henvender sig til moren.

Vi er simpelthen nødt til at interessere os mere for fædrene og den ressource, de er.”

Bente Haargaard, leder af sundhedstjenesten, Ringsted Kommune.

I projekt Fædre på Forkant afprøver og realiserer Frederiksberg, Ringsted og Thisted Kommuner et nyt målrettet fædregruppetilbud, de selv har været med til at udvikle.

Det Obelske Familiefond har støttet udviklingen og støtter nu også afprøvningen af tilbuddet.

– Erfaringsmæssigt er kun en brøkdel af alle tilbud til småbørnsfamilier målrettet fædrene. Det er de på trods af, at det er velunderbygget, hvor vigtig inklusionen af fædre er især i de udsatte familier. Fædre, der oplever sikkerhed og selvtillid i faderrollen og tager aktivt del i forældreskabet er en ressource for den samlede familie. Fædre på Forkant adresserer derfor et meget reelt behov, siger Peter Larsen, projektchef for det sociale område i Det Obelske Familiefond.

På fædrenes præmisser

Socialt Udviklingscenter SUS understøtter og samler fælles erfaringer fra kommunernes arbejde med at afprøve det nye koncept.

– Vi ved fra både forskning, kommunernes praksis og fædrene selv, at behovet for et forpligtende tilbud til fædre i sårbare småbørnsfamilier er der. Ideen om egentlige fædregrupper er heller ikke ny. Udfordringen er at etablere fædregrupper, der både tiltrækker og fastholder fædrene, siger chefkonsulent Anna Mollerup fra SUS.

Fædregruppeforløbet i de tre kommuner er tilrettelagt efter fælles principper. Fædrene skal have mulighed for at deltage uden mødre –  og mulighed for at deltage alene med deres børn. Indholdet i grupperne er en blanding af aktiviteter, samtale og erfaringsudveksling for mindre grupper af fædre med mulighed for at skabe netværk. Grupperne er faciliteret af en mandlig gruppeleder og møder og aktiviteter er lagt uden for normal arbejdstid.

Bredes ud til flere kommuner

– Vores ambitionen er, at projektet vil resultere i et succesfuldt tilbud, som kan bredes ud til mange flere kommuner. Et tilbud, der kan støtte, skabe netværk og klæde fædre i sårbare småbørnsfamilier godt på til at være vigtige ressourcepersoner i familiernes og børnenes liv på lang sigt, siger Anna Mollerup.

Center for Børneliv bringer nyeste forskningsbaserede viden ind i projektet og bidrager til at formidle erfaringer og resultater til relevante fagpersoner og fora på småbørnsområdet.

Hent:
Vidensnotat fra Center for Børneliv, juni 2019
Fædre på forkant – erfaringsopsamling fra fædregrupper i tre kommuner, nov. 2019