DHK logo Kvalitetsudvikling, analyse og evaluering
I gang

Evaluering: Forsøg med hospitalsklovne i børne- og ungepsykiatrien

Danske Hospitalsklovne har i perioden 2016-2021 fået midler til at afprøve hospitalsklovne i børne- ungepsykiatrien. Projektet er finansieret af Den Obelske Familiefond og fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2019 skal der gennemføres en midvejsevaluering, som skal kunne bidrage til at svare på:

  • Gør hospitalsklovnene en forskel i psykiatrien?
  • Hvilken værdi skaber de konkret og for hvem?
  • Hvad det betyder for børn, forældre og ansatte, at klovnene går ind i de sociale relationer på afdelingen?

Dokumentation gennem forandringsfortællinger

At bruge klovne i psykiatrien er et innovativt tiltag. Innovative tiltag er kendetegnet ved at der sættes noget nyt i værk, som typisk er under udvikling samtidig med, at man evaluerer. Evalueringens sigte er derfor både at sandsynliggøre, at tiltaget gør en forskel og at bruge evalueringen til at styrke og forbedre praksis. Derudover lægges der vægt på at evaluere på en måde, så det giver mening i klovnenes praksis og så vidt muligt understøtter den frem for at forstyrre den.

Derfor udvikles evalueringsdesignet i tæt samspil med klovnene, og systematisk arbejde med forandringsfortællinger bliver en bærende del af dokumentationsarbejdet.

Hent:
Evalueringsnotat: Hospitalsklovne i psykiatrien, januar 2020 
Forandringsfortællingssamling, januar 2020