Case venskabsgrupper RBU sept2018 Innovativ analyse og evaluering

Evaluering af venskabsgrupper for børn på flugt

Hvilken værdi giver Red Barnet Ungdom venskabsgrupper for børn på flugt? Og hvordan kan tilbuddet udvikles yderligere? SUS har evalueret Red Barnets venskabsgrupper.

Red Barnet Ungdom har ønsket en ekstern kvalitativ evaluering af organisationens venskabsgrupper for børn på flugt. Evalueringen skal belyse, om venskabsgrupperne skaber socialt frirum og meningsfulde fællesskaber for de børn, der benytter tilbuddet. Forskning viser, at sådanne frirum og meningsfulde fællesskaber for børn med flygtningebaggrund understøtter børnenes psykiske sundhed og udvikling, øger barnets personlige ressourcer og sociale kompetencer samt mindsker traumatisering.

Hvordan oplever børnene tilbuddet?

Socialt Udviklingscenter SUS har gennemført evalueringen  med to overordnede formål:

  • At skabe læring om styrker og svagheder ved venskabsgrupperne for at give Red Barnet Ungdom redskaber til at tilpasse indsatsen undervejs og kvalificere fremtidige indsatser. Den indsamlede viden er løbende blevet diskuteret i en styregruppe og omsat til konkrete justeringer og/eller refleksioner om udviklingspotentialer ved venskabsgrupperne.
  • At dokumentere værdien af venskabsgrupperne for børnene, der benytter sig af tilbuddet – herunder at afdække, om og hvordan børnene oplever, at tilbuddet skaber frirum og meningsfulde fællesskaber. Evalueringen skal også belyse værdien af venskabsgrupperne for de pårørende, de frivillige og kommunerne.

Evalueringen baserer sig på kvalitative interviews med børn, pårørende, frivillige og kommuner.

Hent evalueringsrapporten her