evaluering sorggrupper Livsmuligheder

Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens projekt Tid til at være ung

Hvilket udbytte har børn og unge (13-29 år) af at deltage i en sorggruppe, hvor de kan dele erfaringer, oplevelser og bekymringer ved at have en forælder med demens?

Alzheimerforeningen har med støtte fra VELUX Fonden etableret pilotprojektet ‘Tid til at være ung’. Som en del af projektet etablerer foreningen sorggrupper for børn og unge i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Grupperne, som ledes af en demensfaglig rådgiver og en psykoterapeut, skal give de unge redskaber til at mestre deres situation i et netværk med andre i samme situation.

Alzheimerforeningen har bedt SUS gennemføre en erfaringsopsamling fra tre sorggruppeforløb, der kører i perioden november 2015-april 2017.

Erfaringsopsamling og anbefalinger

Erfaringsopsamlingen beskriver gruppernes forløb, deltagernes udbytte af grupperne, samt hvordan gruppelederne sammen med Alzheimerforeningen har udviklet og gennemført sorggruppeforløbet.

Erfaringsmæssigt tager udsatte grupper af børn og unge sjældent imod tilbud om sorggrupper. Derfor ønsker Alzheimerforeningen også at opnå erfaringer med rekruttering af målgruppen.

På baggrund af pilotprojektet og erfaringsopsamlingen vil Alzheimerforeningen udarbejde anbefalinger for fremtidige sorggruppeforløb.

Hent rapporten fra erfaringsopsamlingen (pdf)