digitale-inkluderende-faellesskaber-case Social IT
I gang

Digitale, inkluderende fællesskaber

Projektet introducerer social IT som redskab til at styrke alle elevers muligheder for at deltage aktivt på alle niveauer af klassefællesskaber i folkeskolen.

Flere børn med særlige støttebehov skal inkluderes i folkeskolen. Det skaber store udfordringer for lærere, inklusionsvejledere og elever.

SUS samarbejder med Unges Uddannelsescenter og skoler i Gentofte, Kolding, Lejre og Vordingborg Kommuner om at udvikle metoder til at skabe digitale, inkluderende fællesskaber i folkeskolen. Metoder, der sammenkobler social IT med eksisterende pædagogiske metoder og redskaber.

Social IT skaber nye deltagelsesmuligheder

Digitale, inkluderende fællesskaber handler om at bringe de rette teknologiske og pædagogiske muligheder i spil, så der skabes nye muligheder for deltagelse i klassefællesskabet for elever i folkeskolen. Forskning peger på, at meget teknologi har en særlig motiverende effekt på eleverne, og samtidig giver teknologien en unik mulighed for at tilrettelægge sociale og faglige læringsmiljøer på nye måder. Brug af social IT kan altså både hindre eksklusionsprocesser og skabe nye muligheder for aktiv deltagelse.

Metodeudviklingen tager i første omgang afsæt i app’en Scan How og tre centrale fokusområder i skolens hverdag: overgange, kompleksitet og social tolkning.

Undervejs suppleres med andre, nye teknologier, og der udvikles metodekatalog og undervisningsmateriale. Målet er, at lærere og inklusionsvejledere fremover har mulighed for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer med brug af social IT til gavn for alle elever.