Digital leg - jagten på hopspots Social IT

Digital, inkluderende leg

Sammen med børn og pædagogisk personale i fire kommuner vil SUS styrke det inkluderende fællesskab gennem digital leg.

På baggrund af eksisterende viden om leg, inklusion og digitale redskaber har syv SFO’er fra hele landet udviklet og afprøvet en række principper for digital og inkluderende leg.

Principperne skal fungere som retningslinjer, som pædagogisk personale i SFO’er og lignende tilbud kan bruge til inspiration og vejledning til at igangsætte og selv designe digitale, inkluderende lege.

Digital leg nye muligheder for fællesskab

Mange børn, der inkluderes i folkeskolen, har vanskeligt ved at være en del af fællesskabet og få venner, fordi de har svært ved at forstå de sociale spilleregler i legen med andre børn. Digitale lege kan gøre meget for fællesskabet.

SfO’erne har gode erfaringer fra projektet. Børnene oplevede, at reglerne i digitale lege er væsentlig lettere at forstå end regler i ikke-digitale lege – reglerne blev tydeligere kommunikeret uden behov for tolkning. Børnene kunne blive i legen og koncentrere sig i længere tid i den digitale leg end ellers. De indtog en mere central plads i legen, de var mere aktivt med, og der opstod  færre konflikter.

digitalleg.dk

Hjemmesiden digitalleg.dk samler viden om og inspiration til, hvordan leg med teknologi kan bruges til at styrke inkluderende fællesskaber i SFO’er – og andre steder, hvor børn leger.