Skærmbillede 2017-04-20 kl. 13.50.50 Social IT
I gang

Digital, inkluderende leg

Sammen med børn og pædagogisk personale i fire kommuner vil SUS styrke det inkluderende fællesskab gennem digital leg.

På baggrund af eksisterende viden om leg, inklusion og digitale redskaber vil vi i projektet udvikle og afprøve en række principper for digital og inkluderende leg. Principperne skal fungere som retningslinjer, som pædagogisk personale i SFO’er og lignende tilbud kan bruge til inspiration og vejledning til at igangsætte og selv designe inkluderende digitale lege.

Social IT giver nye muligheder for fællesskab

Aktiv deltagelse i fællesskabet er afgørende for børns trivsel og læring. Men et stigende antal børn i indskolingen og SFO’er har vanskeligt ved at skabe sociale relationer med andre børn. Det gælder fx mange af de børn med kognitive vanskeligheder, som i dag er inkluderede i folkeskolen.

Ny forskning peger på, at digitale redskaber åbner nye muligheder for socialt samspil og fællesskab gennem leg.