Tidlig indsats og forebyggelse
I gang

Det dobbelte blik - at se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner

SUS bidrager til at udvikle uddannelses- og udviklingskoncepter, der kan udbrede tankesættet bag 'det dobbelte blik' på børn og unge i udsatte positioner.

Et forskerteam fra RUC har i et 5-årigt forskningsprojekt sat fokus på, at børn og unge i udsatte positioner har ressourcer og styrker netop i kraft af deres ’særlighed’, som ofte overses. Projektet “Det dobbelte blik” bygger videre på den viden og handler om at udbrede mindsettet om ‘det særlige som ressource’.

Projektet har til formål:

  • At udvikle undervisning og udviklingsforløb, som er attraktive for kommuner, og som skaber reel forandring i praksis.
  • At sikre, at kommunerne i fremtiden har løbende adgang til disse forløb, ved at forankre dem i en uddannelseskontekst.

SUS understøtter processen med at udvikle uddannelses- og udviklingsforløb, som kan bidrage til at omsætte ’det dobbelte blik’ til en styrket kommunal praksis. Som en del af det evaluerer vi de udviklede forløb med fokus på, om de skaber forandring.