ÅB del din passion Livsmuligheder Foto: Lars Andersen, TV Øst
I gang

Del din passion - magiske møder mellem ressourcestærke ældre og udsatte unge i Odsherred

Møder på tværs af alder – bundet sammen af en fælles interesse - kan gøre en positiv forskel i udsatte unges liv.

En række ildsjæle i Odsherred og Odsherred Kommune udvikler og afprøver i samarbejde med SUS en model for at skabe ’magiske møder’ mellem ressourcestærke ældre og udsatte unge. Omdrejningspunktet er at mødes om en fælles interesse og der igennem skabe veje til nye fællesskaber for unge, der ellers lever ’på kanten’.

Styrker social bæredygtighed

Projektet samler mennesker over 60, som har lyst til at invitere unge med ind i det, de er optagede af og engageret i. For på den måde at give udsatte unge adgang til nye interesser, fællesskaber og muligheder. Gennem de interesser de allerede dyrker, kan ældre være med til at løfte et socialt ansvar og styrke den sociale bæredygtighed i deres lokalområde. Der skabes relationer med mening og værdi for begge parter. Det magiske møde på tværs af alder – bundet sammen af en fælles interesse – kan gøre en positiv forskel i de unges liv.

En trædesten til noget andet

Projektet udnytter den særlige demografiske sammensætning, der gør sig gældende i Odsherred, som har mange ressourcestærke 60+, og mange unge med sociale udfordringer. Fælles for disse unge er, at de mangler voksne at tale med, læne sig op af og få inspiration fra. Og de mangler oplevelsen af at lykkes, have drømme og modet til at gå efter dem.

At mødes med et erfarent menneske med tid og overskud – over en fælles interesse – kan gøre en forskel i den rigtige retning. Det kan give de unge en trædesten til at gøre noget andet end det, de ellers kender til, opdage eller udvikle nye talenter og interesser. Og i sidste ende opdage og udnytte nye livsmuligheder.