Smaa boerns bornholm lab barn-1240 Tidlig indsats og forebyggelse

De små børns Bornholm - forprojekt

Bornholms Regionskommune har sat gang i ’De små børns Bornholm’; et forprojekt, der skal bane vejen for en længerevarende indsats for at forbedre børns livschancer. SUS bidrager til kortlægningen.

Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund sammenlignet med børn i Danmark generelt. Bornholm Regionskommune ønsker med De små børns Bornholm at iværksætte et ambitiøst 8-årigt initiativ for at give børn og familier en særlig fokuseret støtte i de tidlige år for at give alle børn på øen de bedst mulige livschancer og det bedst mulige afsæt for videre læring, udvikling og trivsel.

Under initiativet vil man afsøge, udvikle, afprøve, evaluere og skabe læring om virksomme tiltag og metoder, målrettet de første 1000 dage af et barns liv.

Forprojekt skal bane vej for stor skala-initiativ

Indledningsvist er der iværksat et 1-årigt forprojekt. Her udvælges metoder, udvikles og fastlægges indsatser, som skal prototypetestes ud fra viden om, hvad der bedst muligt tilgodeser målet med at forbedre alle børns livschancer. Ligesom det skal undersøges, hvordan en praktisk implementering er mulig på Bornholm for at sikre det bedst mulige afsæt for et stort fuld skala-initiativ på Bornholm. Ambitionen er efterfølgende at kunne skalere og overføre erfaringerne til andre danske kommuner.

Borgerlab med familiefortællinger

Et borgerlab kickstartede indsatsen. Et stort tværfagligt team af ansatte, studerende, frivillige m.fl. besøgte 40 bornholmske småbørnsfamilier for at indsamle fortællinger om udfordringer og potentialer i at skabe bedre vilkår for småbørn og familier på øen. SUS stod for design af borgerlab’et. Læs familiernes fortællinger på projektets hjemmeside – og hør om borgerlab’et her: