ÅB de små børns bornholm
I gang

De Små Børns Bornholm

Storskalaprogram for forbedring af børns livschancer

Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund end børn i Danmark generelt. Bornholm Regionskommune har med støtte fra Egmont Fonden iværksat programmet De Små Børns Bornholm – et storstilet initiativ for omlægning af indsatser og intensiveret samarbejde internt og eksternt for at give børn og familier fokuseret støtte i de tidlige år. Ambitionen er at give alle børn på øen de bedst mulige livschancer og det bedst mulige afsæt for videre læring, udvikling og trivsel.

Samskabelse på tværs

SUS er partner i De Små Børns Bornholm. Vi bidrager til opbygningen af den samlede programorganisation og er med til at planlægge og gennemføre en lang række aktiviteter under programmets i alt fire spor. Vi bidrager til facilitering af udvalgte interne kommunale omstillings- og omstruktureringsprocesser samt styrkelse af borgerinddragelse, innovationsfaglighed og samskabelse på tværs af aktører.

SUS bidrager desuden til formidling af programindsatsens resultater gennem erfaringsudveksling, oplæg m.m. for at inspirere udover den bornholmske kontekst og danne grundlag for at udvikle lignende tiltag andre steder.

Første del af programmet løber i 4 år med mulighed for forlængelse til i alt 8 år på baggrund af en vurdering af de indledende erfaringer og resultater.

Læs pressemeddelelse
Læs om forprojektet, borgerlaboratorier og familiefortællinger