bryd-den-sociale-arv_case Partnerskaber og frivillighed

Bryd den negative sociale arv

Helsingør og Lejre Kommuner går nye veje for at skabe bedre livsvilkår for udsatte børn og unge. Sammen med SUS afprøver de to kommuner en ny tilgang - collective impact - i arbejdet med at bryde den negative sociale arv.

Hvis børn fra udsatte familier skal have et godt voksenliv, er der brug for en fælles, målrettet og langsigtet  indsats. At bryde den negative sociale arv er en af de helt store samfundsmæssige udfordringer.

En udfordring, som har fået Helsingør og Lejre Kommuner til at gå nye veje i arbejdet med udsatte børn og unge. Sammen med SUS har de to kommuner over fire år afprøvet tilgangen collective impact, hvor offentlige, private og frivillige aktører sætter fælles mål og går sammen om at finde løsninger på en kompleks problemstilling. Helsefonden har bevilget over 15 mio. kr. til udviklingsarbejdet.

Fokus på overvægt og ensomhed

De to kommuner har valgt forskellige indfaldsvinkler til indsatsen. Helsingør Kommune har med initiativet Et lettere Liv fokus sat fokus på overvægt og mistrivsel hos børn. Lejre Kommune har med initiativet +Dig sat fokus på ensomhed som symptom på mistrivsel  og utilstrækkelige sociale relationer.

SUS har bl.a. været med til at understøtte inddragelsen af frivillige organisationer, private virksomheder og mange forskellige offentlige parter.

For at blive klogere på effekten af collective impact følger forskere initiativerne i de to kommuner i op til 12 år efter, at initiativerne er sat i gang.

Hent erfaringsopsamling fra Helsingør Kommune
Hent aktivitetskatalog fra Helsingør Kommune

Hent erfaringsopsamling fra Lejre Kommune
Hent aktivitetskatalog fra Lejre Kommune