brugernes-oplevelse-case Brugerindflydelse

Brugernes oplevelse af de psykosociale indsatser

Får borgere med sindslidelse tilstrækkeligt udbytte af hjælpen fra fx støtte-kontaktperson eller mentor? Og er kommunens tilbud om støtte indrettet, så det hænger sammen og giver mening? SUS undersøgt, hvordan borgere i tre kommuner oplever de psykosociale tilbud.

Rådet for Socialt Udsatte har bedt SUS undersøge, hvordan brugere i tre kommuner oplever kvaliteten af de psykosociale tilbud som fx bistand fra en støtte-kontaktperson eller en mentor.

Brugerundersøgelsen satte fokus på temaerne: værdighed, selvstændighed og inddragelse, relationer, fleksibilitet, sammenhæng og livskvalitet. Den omfattede 199 borgere i Gladsaxe, Faaborg-Midtfyn og Holstebro Kommuner.

Undersøgelsen viste, at brugerne helt overordnet er tilfreds med den hjælp, de får fra kommunen. De yngre brugere under 30 er mindst positive.

Brugernes stemme er central

Undersøgelsen er en pilotundersøgelse, der skal bidrage til at bane vejen for mere systematisk at inddrage brugerne i udvikling af de psykosociale tilbud. Det psykosociale område er under stor forandring. Ikke mindst som følge af kontanthjælps- og førtidspensionsreformerne. Brugernes stemme er central for at finde ud af, hvad der sker på området, og hvordan hverdagen og livet generelt ser ud for brugere af kommunernes psykosociale tilbud.

Rapporten kan bruges af kommuner, styrelser, ministerier og brugergrupper.