taleboble case
I gang

Brugerinddragelse og deltagelse

Rådet for Socialt Udsatte er i gang med at udarbejde et nyt kommissorium. De ønsker at sætte øget fokus på, hvordan man kan involvere udsatte borgere i demokratiske politiske processer. I den forbindelse har Rådet bedt SUS indsamle forskningsbaseret viden og praksiseksempler om brugerinddragelse.

SUS bidrager med afsøgning af relevante eksempler og cases gennem et litteraturstudie og gennem beskrivelse og præsentation af 10 udvalgte cases. Litteraturstudiet og caseindsamlingen vil udmønte sig i henholdsvis en rapport og et casekatalog. Rapporten vil redegøre for udvalgte dele af litteraturen og opstille tværgående grundprincipper for god inddragelse af udsatte borgere. Casekataloget vil indeholde en beskrivelse af de 10 udvalgte cases og give konkrete anbefalinger til den gode inddragelsesproces.

Ambition er at tilvejebringe brugbar viden og eksempler til inspiration og kompetenceopbygning i arbejdet med inddragelse af udsatte borgere i demokratiske politiske processer.