boernenes-hus-Helsingoer-1412x650

Børnenes Hus i Helsingør

Børnenes Hus i Helsingør skal være et samlende sted, der arbejder for og med børn; deres trivsel, udvikling, dannelse og deres adgang til fællesskaber med andre børn. Huset er stillet til rådighed af kommunen, og stedet skal udvikles og drives af civilsamfundsorganisationer i Helsingør.

Aktørkredsen omkring Børnenes Hus har taget en række indledende initiativer omkring huset, og nu skal interesserede civile stemmer, foreninger og grupperinger have indflydelse og ejerskab på husets organisering og aktiviteter. Lauritzen Fonden støtter udvikling af Børnenes Hus i Helsingør og bedt SUS om at understøtte udviklingsprocessen.