boern-som-paaroerende-case Forebyggelse og tidlig indsats

Børn som pårørende

SUS har i en årrække sat fokus på børn som pårørende – særligt børn med forældre, der har en psykisk lidelse.

Vores indsats har til formål at kvalificere den hjælp og støtte, børn og forældre har brug for. Indsatsen henvender sig mest til medarbejdere i kommuner.

Aktiviteterne spænder bredt:

  • Publikationer til børn og unge, forældre samt ansatte i kommuner og regioner.
  • Hjemmesiden somandre.dk til børn og unge, som vokser op med en far eller mor med en psykisk sygdom. Og hjemmesiden søskendefokus.dk til forældre med børn, der har et handicap, en psykisk lidelse eller en alvorlig sygdom. Her er fokus på de ‘raske’ børn i familien.
  • Metoder på området, vi har blandt andet udviklet samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats (BTI-modellen) for Socialstyrelsen.

Desuden har vi etableret et netværk for medarbejdere, der arbejder med forældre med psykisk lidelse og/eller deres børn.  Der er ca. 130 deltagere, som mødes en-to gange om året og får ny viden og deler erfaringer.