white folding rule Brugerindflydelse

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et elektronisk spørgeskema udviklet til sociale botilbud. Det kan måle og vise, hvordan henholdsvis beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på en række områder.

Må man drikke i opholdsstuen? Er beboerne med til at beslutte, når der skal ansættes personale? Hvem bestemmer, om der er frikadeller eller omelet til aftensmad? BINDEKS giver et øjebliksbillede af, hvordan det står til med brugerindflydelsen på sociale botilbud.

Et dokumentationsredskab

BINDEKS er et elektronisk spørgeskema, der kan måle og vise, hvordan henholdsvis beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på stedet på en række områder som fx husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad og medicin.

Den viden, der samles ind, kan bruges til at sætte gang i en snak om at udvikle brugerindflydelsen på stedet. BINDEKS skaber ikke i sig selv udvikling, men giver viden, der er nødvendig for at sætte målrettet udvikling i gang. Indekset er på den måde et dokumentationsredskab.

Hjemløse som superbrugere

SUS og de hjemløses landsorganisation SAND har uddannet en lille gruppe ’superbrugere’ fra SAND. De fungerer som ambassadører ude på bostederne ved at gøre opmærksom på redskabet, og hvad man kan bruge det til.

BINDEKS er et interessant redskab til at afdække og dokumentere det, der er vigtigt for borgere og medarbejdere at samarbejde om. Det sikrer, at vi alle tre grupper, borgere, personale og ledere, bliver hørt.

Bo Christoffersen, forstander, botilbuddet Skovvænget, Region Hovedstadens Psykiatri

 

Gå til BINDEKS og vejledning.