Case Baby i familien-unsplash
I gang

Baby i Familien - evaluering

Bedre tværfaglig indsats for familier i sårbare situationer i Ringsted Kommune

SUS hjælper Ringsted Kommune med evaluering og læring af satspuljeprojektet ”Baby i familien- fra svang til gang” forankret i den kommunale sundhedspleje. Projektet er rettet mod opsporing og nyudviklede indsatser til sårbare familier, fra graviditet til barnet er 18 måneder. Indsatsen går på tværs af sundhedspleje, psykolog- og socialfaglige indsatser.

Evalueringen har fokus på familiernes opfattelse af værdien af yderligere støtte og de tværfaglige perspektiver samt forskellige fagmedarbejderes opfattelser af effekten af de nye modeller til opsporing og indsats effekt.