Case Hjem til alle 2
I gang

At stoppe hjemløshed - involvering af unge erfaringseksperter

SUS samarbejder i efteråret 2020 med Hjem til Alle alliancen om at skabe viden og formulere handlingsforslag sammen med unge, som har prøvet at stå uden tag over hovedet.

Hjem til Alle alliancen arbejder for at stoppe hjemløshed. Som et led i det arbejde gennemfører SUS og Hjem til Alle en proces, hvor vi tager afsæt i unges egne fortællinger, viden og perspektiver.

En gruppe unge mødes på en fortælleweekend og deler deres erfaringer om at stå uden tag over hovedet: Hvad kunne have forhindret det? Hvad har man brug for i situationen? Hvad kunne have været gjort bedre?

Efterfølgende samles de unge med relevante aktører for at samskabe viden og handlingsideer med afsæt i det, de unge har udpeget som vigtige temaer.

Processen henter inspiration i SUS’ involveringsmetoder, som bl.a. er beskrevet i metodehæftet Unge som erfaringseksperter – inspiration til involvering og samskabelse.