Fortælleweekend Brugerindflydelse
I gang

At skabe sit eget hjem - unge som vidensaktører og medudviklere

Mange unge hjemløse har været anbragt uden for hjemmet: Hvad er udfordringerne, når man skal skabe sit eget hjem? Og hvor er der brug for at gøre noget?

Antallet af unge hjemløse stiger, og alt for mange af dem er tidligere anbragte. Det vil Bikubenfonden og Socialt Udviklingscenter SUS gerne være med til at gøre noget ved.

Vi samler de vigtigste aktører på området for at skabe fælles viden om de væsentligste udfordringer. Og for at formulere bud på, hvor der bør fokuseres, hvis kurven skal knækkes, og man skal sikre bedre overgange fra anbringelse til eget hjem og sikre, at de unge holder fast i hjemmet.

Omdrejningspunktet for initiativet er inddragelse at de unge selv.

Unge er vigtige aktører

Unge, der selv har prøvet at skulle etablere et liv i egen bolig efter at have været anbragt, ved noget vigtigt om, hvor det er udfordrende, og hvad der er hjælpsomt. Men deres stemmer og perspektiver får ofte ikke betydende indflydelse på udvikling af støtte og indsatser. Ofte
videreformidles deres oplevelser, eller deres erfaringer ‘filtreres’ af fagpersoner og forskere m.fl.

Ved at give unge adgang til kollektivt at udvikle viden og pointer af deres erfaringer ønsker vi at øge de unges mulighed for at påvirke og blive vidensaktører.

Fortællerweekend og fælles anbefalinger

For at få de unges erfaringer i spil holder vi en fortællerweekend, hvor de unge fortæller deres historier om at ‘flytte hjemmefra’. I fællesskab identificerer vi temaer i fortællingerne og peger på, hvem der er brug for at tale mere med for at forstå den kontekst, der ligger rundt om de levede fortællinger. Efterfølgende holder vi workshops med aktører, unge og eksperter for at pege på, hvor det er vigtigst at fokusere og sætte ind, hvis der skal ske en forandring.