arbejdspladslaboratorium Konflikter og vold
I gang

Arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse

SUS gennemfører arbejdspladslaboratorier, hvor ledere og arbejdsmiljørepræsentanter sammen deltager i udviklingsforløb med fokus på forskellige temaer.

I arbejdpladslaboratorier bringer vi ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra sociale tilbud og hospitaler sammen i 10 måneders udviklingsforløb med fokus på forskellige aspekter af voldsforebyggelse.

Udviklingsaktiviteterne finder sted dels på de enkelte arbejdspladser og på tværs ved en række samlinger, hvor deltagerne får input fra oplægsholdere udefra og deler viden og erfaringer.

Vi har gennemført arbejdspladslaboratorier med fokus på social kapital, retningslinjer og handleplaner, brugerinddragelse, risikovurdering og voldsforebyggelse i arbejdet med ældre.

Arbejdspladslaboratorierne er en af aktiviteterne under den landsdækkende indsats Vold som Udtryksform.