allu-fgb Foto: Foreningen Grønlandske Børn

Allu – evaluering og modelbeskrivelse

SUS samarbejdede i 2018 og 19 med Foreningen Grønlandske Børn (FGB) om at evaluere og beskrive Allu, som er et frivilligt drevet tilbud om socialt støttende netværk til grønlandske unge på efterskoleophold i Danmark. Et efterskoleophold i Danmark er en god mulighed for mange grønlandske unge. Men hjemve og ensomhed betyder, at en del unge afbryder opholdet og rejser hjem, inden skoleåret er slut. Derfor er Allu et vigtigt bidrag til at støtte op om de unge.

SUS har evalueret de frivilliges roller og opgaver i Allu, og på den måde hjulpet FGU med at skabe en velfungerende struktur for det frivillige arbejde i Allu. SUS har desuden afprøvet brugen af forandringsfortællinger i en frivillig kontekst og har i samarbejde med FGB indsamlet små fortællinger fra de unge om livet på efterskole og betydningen af at møde andre grønlandske unge gennem Allu.

Endelig har SUS beskrevet Allu-modellen i en kort, systematisk form, der giver overblik over de indholdselementer, organiseringer, værdier, kompetencer mm. som er nødvendige for at lykkes med at gøre en forskel for målgruppen. Samarbejdet mellem Allu og SUS var finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Modelbeskrivelse: Allu – en metode til at støtte grønlandske efterskoleelever i Danmark
Rapport: Allu – netværk for unge grønlændere i Danmark