I gang

Ældre udviklingshæmmede med demens

Antallet af ældre med udviklingshæmning og demens stiger. Det kan være svært for medarbejdere i bo- og dagtilbud at genkende de tidlige tegn på demens og dermed sikre at borgerne får den rette hjælp og støtte.

Projekt ’Ældre udviklingshæmmede med demens’ vil i samarbejde med en række bosteder og kommuner sætte fokus på tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af mennesker med udviklingshæmning.

Projektet skal

  • Udvikle personalets kompetencer til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning
  • Kortlægge virksomme metoder i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning
  • Udvikle og beskrive modeller for nye indsatser og/eller samarbejdsformer, der sammenkobler botilbud og plejeopgaver i forhold til mennesker med udviklingshæmning og demens.
  • Udvikle og udbrede metoder til at løfte kommunernes social- og sundhedsfaglige indsatser til ældre med udviklingshæmning og demens i bo- og dagtilbud

Projektet er sat i gang under Fremfærd Særlige Behov, som KL, Socialpædagogerne og FOA står bag.