Aalborg AKTIV Relationel velfærd
I gang

Aalborg AKTIV

"Hos Aalborg AKTIV er drømme og potentialer i fokus. Sammen med borgeren tilrettelægger vi et forløb som bygger bro mellem drømme og muligheder."

Aalborg AKTIV er en innovativ, tværgående enhed i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapafdeling, som hjælper borgere på social pension med at forfølge deres drømme om meningsfuld beskæftigelse.

https://vimeo.com/album/5249590

Det er et nyt tiltag, og Aalborg AKTIV ønsker at beskrive, formidle og dokumentere det, de gør, i en form som afspejler de bærende værdier i tilbuddet. Derfor har de bedt SUS om hjælp til at beskrive Aalborg AKTIV som model og til at udvikle deres dokumentationsarbejde.

Model og dokumentation

Processen blev indledt med en værdiworkshop hvor Aalborg AKTIVs brugere blev inviteret til at kortlægge, hvad der er vigtigt for dem på vejen mod at forfølge drømmen om et tilfredsstillende arbejdsliv – og hvad Aalborg AKTIV skal være god til for at være hjælpsom.

Med det som input har Aalborg AKTIVs medarbejdere arbejdet med at beskrive ’Aalborg AKTIV-modellen’ og med at udvikle dokumentationsredskaber, som giver mening – både i forhold til målene og i samarbejdet med borgerne.

Både modelbeskrivelsen og dokumentationsredskaberne er udviklet nedefra og indefra af medarbejderne selv, men med afsæt i de redskaber og systemer, der allerede findes i kommunen. Det giver ejerskab og læring – både i processen og i det efterfølgende dokumentationsarbejde.