Cases - Socialt Udviklingscenter SUS

Se eksempler på vores arbejde

Gellerupparken Relationel velfærd

Opgang til Opgang – ny beskæftigelsesindsats i Aarhus

Case-de-smaa-boerns-bornholm Forebyggelse og tidlig indsats I gang

De små børns Bornholm

Bæredygtige boligområder I gang

Evaluering: Enlige med demens

inkludigi overblik Social IT I gang

Digitale, inkluderende fællesskaber

Female legs in beige pants and sneakers are on the board over the cliff Forebyggelse og tidlig indsats I gang

Investering i efterværn

Thomas Tveding Relationel velfærd I gang

Langtidsledige tager teten i Aarhus

hackathon-unge-case Frivillighed og samskabelse

#hackhadet – hackathons for unge

Nationale retningslinjer Konflikter og vold I gang

Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer

B15323317 Forebyggelse og tidlig indsats I gang

Fædre på forkant

Digital leg - jagten på hopspots Social IT I gang

Digital, inkluderende leg

mig-og-min-nabo_nyhed Bæredygtige boligområder I gang

Mig og min nabo

bryd-den-sociale-arv_case Collective impact I gang

Bryd den negative sociale arv

Case venskabsgrupper RBU sept2018 Øvrige

Evaluering af venskabsgrupper for børn på flugt

Give you my heart Frivillighed og samskabelse I gang

Del din passion – magiske møder mellem ældre og udsatte unge i Odsherred

storbylandsbyen_case Bæredygtige boligområder

Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

boernefattigdom Esbjerg collective impact Collective impact I gang

Bekæmpelse af børnefattigdom i Esbjerg

Alle cases

Brugerindflydelse

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Platform for brugerindflydelse

KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Bæredygtige boligområder

Evaluering: Enlige med demens I gang

Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

Mig og min nabo I gang

Boligliv i balance

Collective impact

Bekæmpelse af børnefattigdom i Esbjerg I gang

Bryd den negative sociale arv I gang

Forebyggelse og tidlig indsats

De små børns Bornholm I gang

Fædre på forkant I gang

Investering i efterværn I gang

Til gavn for barnet

Tidlig indsats til udsatte børn og unge

Forældrekurser til familier med børn med handicap

headspace – rådgivning for unge

Børn som pårørende

Frivillighed og samskabelse

#hackhadet – hackathons for unge

Del din passion – magiske møder mellem ældre og udsatte unge i Odsherred I gang

RådgivningsDanmark

Fra fængsel til frihed: Netværksrådslagning sætter familien i spil

Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af ekstremisme

Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge I gang

Konflikter og vold

Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer I gang

Vold som Udtryksform – forebyggelse af vold på arbejdspladser I gang

Evaluering af vedligeholdelses­indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Relationel velfærd

Opgang til Opgang – ny beskæftigelsesindsats i Aarhus

Aalborg AKTIV I gang

Familien arbejder sig frem I gang

Langtidsledige tager teten i Aarhus I gang

Resonans – når relationer får liv

Mikrolån til arbejdsledige

Social IT

Digitale, inkluderende fællesskaber I gang

ITbanken – find del og anmeld sociale teknologier I gang

Digital, inkluderende leg I gang

VEL-TEK – velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte I gang

Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd

Social IT i mentorforløb

Sociale eksperimenter

Værktøjer til sociale opfindelser og eksperimenter

Cykling uden alder

ULF Ferie – pædagogfrit rejsebureau

Comeback Industries

Læs for livet

fødevareBanken

TAG DEL

Send flere krydderier

Øvrige

Evaluering af venskabsgrupper for børn på flugt

Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk

Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens projekt Tid til at være ung

Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden