Se eksempler på vores arbejde

Privatsnak Øvrige I gang

Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk

Familien arbejder sig frem Relationel velfærd I gang

Familien arbejder sig frem

Værktøjer_case Sociale eksperimenter

Værktøjer til sociale opfindelser og eksperimenter

Case_IBG Social IT

Evaluering af IBG – Interaktiv Borgerguide

Udviklingsworkshop TGB-2 Forebyggelse og tidlig indsats I gang

Til gavn for barnet

evaluering sorggrupper Øvrige I gang

Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens sorggrupper

digitale-inkluderende-faellesskaber-case Social IT I gang

Digitale, inkluderende fællesskaber

ITbanken - case Social IT I gang

ITbanken – find del og anmeld sociale teknologier

Hope Forebyggelse og tidlig indsats I gang

Tidlig indsats til udsatte børn og unge

ungogsund Collective impact I gang

#Ung&SundLivskraft i Kalundborg

Plan Relationel velfærd I gang

Langtidsledige tager teten i Aarhus

vold-som-udtryksform-case2 Konflikter og vold I gang

Vold som Udtryksform

Alle cases

Brugerindflydelse

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Platform for brugerindflydelse

I mine sko – dilemmaspil om brugerindflydelse

KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Bæredygtige boligområder

Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

Mig og min nabo I gang

Boligliv i balance

Collective impact

#Ung&SundLivskraft i Kalundborg I gang

Forundersøgelse om børnefattigdom i Esbjerg I gang

Bryd den negative sociale arv I gang

Forebyggelse og tidlig indsats

Til gavn for barnet I gang

Tidlig indsats til udsatte børn og unge I gang

Film og web: Når mor eller far er psykisk syg

Samarbejdsmodel for socialt udsatte grønlændere i Danmark I gang

Forældrekurser til familier med børn med handicap I gang

headspace – rådgivning for unge

Indsatser for sårbare gravide og småbarnsfamilier

Forældreinvolvering i Nova

Børn som pårørende

Frivillighed og samskabelse

RådgivningsDanmark I gang

Fra fængsel til frihed I gang

Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af ekstremisme I gang

Processtøtte til netværkssamråd I gang

Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge I gang

Kom Videre Mand

Konflikter og vold

Vold som Udtryksform I gang

Arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse I gang

Evaluering af vedligeholdelses­indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Vejledere i voldsforebyggelse

Relationel velfærd

Familien arbejder sig frem I gang

Langtidsledige tager teten i Aarhus I gang

Resonans – når relationer får liv

Mikrolån til arbejdsledige I gang

Social IT

Evaluering af IBG – Interaktiv Borgerguide

Digitale, inkluderende fællesskaber I gang

ITbanken – find del og anmeld sociale teknologier I gang

Digital, inkluderende leg I gang

VEL-TEK – velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte I gang

Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd I gang

Social IT i Guldborgsund

Social IT i mentorforløb I gang

Implementering og spredning af social IT

Sociale eksperimenter

Værktøjer til sociale opfindelser og eksperimenter

Cykling uden alder

ULF Ferie – pædagogfrit rejsebureau

Comeback Industries

Læs for livet

fødevareBanken

TAG DEL

Send flere krydderier

Øvrige

Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk I gang

Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens sorggrupper I gang

Ligelyst – sex, kærlighed og handicap

Brugernes oplevelse af de psykosociale indsatser