Se eksempler på vores arbejde

ungogsund Collective impact I gang

#Ung&SundLivskraft i Kalundborg

arbejdspladslaboratorium Konflikter og vold I gang

Arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse

Familien arbejder sig frem Relationel velfærd I gang

Familien arbejder sig frem

kapacitetsopbygning-case Frivillighed og samskabelse I gang

Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af ekstremisme

Skærmbillede 2017-04-20 kl. 13.50.50 Social IT I gang

Digital, inkluderende leg

mig-og-min-nabo_nyhed Bæredygtige boligområder I gang

Mig og min nabo

Metal Rabitz mesh fence against blue sky Frivillighed og samskabelse I gang

Fra fængsel til frihed: Netværksrådslagning sætter familien i spil

Privatsnak Øvrige I gang

Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk

Værktøjer_case Sociale eksperimenter

Værktøjer til sociale opfindelser og eksperimenter

Plan Relationel velfærd I gang

Langtidsledige tager teten i Aarhus

Photo: Abdellah Ihadian https://instagram.com/mr_babdellahn Social IT I gang

Social IT i mentorforløb

TGBF-til-gavn-for-barnet Forebyggelse og tidlig indsats I gang

Til gavn for barnet

Alle cases

Brugerindflydelse

BINDEKS måler brugerindflydelsen

Platform for brugerindflydelse

I mine sko – dilemmaspil om brugerindflydelse

KUBI – KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Bæredygtige boligområder

Storbylandsbyen – fællesskab på tværs

Mig og min nabo I gang

Boligliv i balance

Collective impact

#Ung&SundLivskraft i Kalundborg I gang

Forundersøgelse om børnefattigdom i Esbjerg I gang

Bryd den negative sociale arv I gang

Forebyggelse og tidlig indsats

Til gavn for barnet I gang

Tidlig indsats til udsatte børn og unge I gang

Film og web: Når mor eller far er psykisk syg

Samarbejdsmodel for socialt udsatte grønlændere i Danmark I gang

Forældrekurser til familier med børn med handicap I gang

headspace – rådgivning for unge

Indsatser for sårbare gravide og småbarnsfamilier

Forældreinvolvering i Nova

Børn som pårørende

Frivillighed og samskabelse

Del din passion – magiske møder mellem ældre og udsatte unge i Odsherred I gang

RådgivningsDanmark I gang

Fra fængsel til frihed: Netværksrådslagning sætter familien i spil I gang

Mobilisering af civilsamfundet til forebyggelse af ekstremisme I gang

Processtøtte til netværkssamråd I gang

Mentor- og netværksindsats for udsatte børn og unge I gang

Kom Videre Mand

Konflikter og vold

Vold som Udtryksform I gang

Arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse I gang

Evaluering af vedligeholdelses­indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri

Vejledere i voldsforebyggelse

Relationel velfærd

Familien arbejder sig frem I gang

Langtidsledige tager teten i Aarhus I gang

Resonans – når relationer får liv

Mikrolån til arbejdsledige I gang

Social IT

Evaluering af IBG – Interaktiv Borgerguide

Digitale, inkluderende fællesskaber I gang

ITbanken – find del og anmeld sociale teknologier I gang

Digital, inkluderende leg I gang

VEL-TEK – velfærdsteknologi til børn og unge i Gentofte I gang

Mentorer og støttepersoner til unge med udadreagerende adfærd I gang

Social IT i Guldborgsund

Social IT i mentorforløb I gang

Implementering og spredning af social IT

Sociale eksperimenter

Værktøjer til sociale opfindelser og eksperimenter

Cykling uden alder

ULF Ferie – pædagogfrit rejsebureau

Comeback Industries

Læs for livet

fødevareBanken

TAG DEL

Send flere krydderier

Øvrige

Evaluering af Sexlinien.dk og Privatsnak.dk I gang

Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens sorggrupper I gang

Ligelyst – sex, kærlighed og handicap

Brugernes oplevelse af de psykosociale indsatser