Brugerindflydelse under udvikling

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder i projekt Platform for brugerindflydelse med at (videre)udvikle og afprøve metoder, tilgange og indsatser, der har fokus på brugerindflydelse for socialt udsatte mennesker i praksis.

Med det for øje har vi inviteret 15 fagfolk og repræsentanter fra brugerorganisationer til at deltage i et etårigt forløb, der skal udvikle brugerindflydelsen i praksis. Deltagerne arbejder til daglig med mennesker med handicap eller sindslidelse, mennesker der er hjemløse, ældre medborgere og udsatte børn og unge.

Studietur og udviklingscamp

Forløbet kickstartes med en studietur til London i september. Her skal deltagerne besøge og hente inspiration fra en række tilbud og organisationer, der er pionerer, når det gælder brugerindflydelse i England.

På baggrund af studieturen og tidligere erfaringer vælger deltagerne en metode eller en tilgang, som de ønsker at udvikle og afprøve i praksis under resten af forløbet.

I november mødes deltagerne igen på en udviklingscamp, og i sommeren 2013 er de metoder, de har udviklet i forløbet, beskrevet og kan tages i brug af andre.

Sparring og rådgivning fra SUS

Socialt Udviklingscenter SUS planlægger aktiviteterne i forløbet og yder rådgivning og sparring til deltagerne undervejs.

Forløbet gennemføres i samarbejde med Social+, der er en selvstændig del af SUS. Social+ rådgiver om innovation og sociale opfindelser.

Læs mere om projekt Platform for brugerindflydelse og hent inspiration til at sætte øget fokus på brugerindflydelse på brugerindflydelse.dk


Kontakt

[kontakt thm mt]