SUS webinar2 6. maj 2021

Webinar: Brugere som medskabere i udviklingen af sociale løsninger

På SUS' webinar den 5. maj 2021 delte vi erfaringer og inviterede til dialog om brugere som erfaringseksperter. Se webinaret her.

Giver det bedre sociale løsninger, når brugerne aktivt er med til at udvikle løsningerne? Og hvad kræver det?

Det var overskriften for SUS’ webinar om brugere som medskabere af sociale løsninger den 5. maj 2021.

Chefkonsulent Anna Mollerup og chefkonsulent Sussi Maack fra SUS fortalte om SUS’ erfaringer med og tilgang til at involvere brugere som erfaringseksperter i udviklingen af sociale løsninger. Det handler blandt andet om:

  • At gå fra den enkeltes fortælling til samskabt kollektiv viden om udfordringer og potentialer
  • At skabe rum for at levede erfaringer bliver vigtige og synlige og indgår på lige fod med andre typer viden fra bl.a. praksis og forskning.
  • Værtskab, magt og etik.

Desuden havde vi inviteret to af SUS’ centrale samarbejdspartnere til dialog om værdien af brugerinvolvering:

Sine Egede, chef for socialområdet i Bikubenfonden, som insisterer på, at tidligere anbragte unge har central viden i forhold til at skabe bedre overgange fra anbringelse til eget hjem.

Vibe Klarup, direktør i Hjem Til Alle alliancen, som er optaget af at skabe et stærkt ungeperspektiv i hjemløsedebatten.

Du kan se webinaret her:

Vi deler meget gerne vores erfaringer og perspektiver, så tag gerne fat i os, hvis du vil vide mere om brugerinvolvering eller ser muligheder for samarbejde.

Download SUS’ metodepublikation Unge som erfaringseksperter – inspiration til involvering og samskabelse (2020)

Vi planlægger endnu et webinar om brugerinvolvering – tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg os på LinkedIn for information.