Borgerlog skal skabe sammenhæng i indsatsen

Borgerlog

Sagsbehandler i familieafdelingen, sagsbehandler i jobcenteret, egen læge, psykiater, skolepsykolog, kontaktpædagog, klasselærer …

Ofte er der mange parter involveret i indsatsen for mennesker, som har problemer ud over ledighed. Og derfor også mange forskellige planer for borgeren.

– Det udfordrer en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, fordi det er vanskeligt at have det fuldstændige overblik over, hvilke indsatser der er sat i værk. Samtidig kan de mange aktører og planer være med til at holde borgeren på sidelinjen i indsatsen. Deraf vores idé om at udvikle en online borgerlog, hvor alle relevante oplysninger om borgerens forskellige planer er samlet på ét sted, siger projektchef Jesper Henriksen fra SUS.

Borgeren i centrum

Målet med borgerloggen er at sætte borgeren i centrum for indsatsen, at bryde silotænkningen og sikre et styrket sammenhængende forløb.

– Loggen samler oplysninger om borgerens sag på tværs af forvaltningsafsnit og myndigheder. Det vil sige, at både borgeren og de professionelle let kan få et overblik over de relevante aktører, og hvad der er planlagt for borgeren, siger Jesper Henriksen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilget penge til at formulere skitserne til borgerloggen. Den skal bidrage til styrelsens arbejde med at støtte implementeringen af førtidspensionsreformen – særligt det tværfaglige arbejde i forbindelse med ressourceforløb.  Projektet er dermed også et bidrag til kommende fælles redskaber på området.

Udvikles i samarbejde med to kommuner

SUS udvikler borgerloggen i samarbejde med borgere, to kommuner og en region.

– Vi inviterer en lang række aktører, der er involveret i komplicerede borgersager i kommunen, til at komme med input på to heldagsworkshops. Ved at samle medarbejdere på tværs af forvaltninger og afdelinger og på tværs af arbejdsmarkeds- social-, sundheds- og familieområdet får vi et overblik over den samlede indsats. Det har positive sidegevinster i forhold til det fremtidige samarbejde om fælles borgerforløb, siger Jesper Henriksen.

– Desuden får kommunerne et overblik over, hvordan de bruger deres eksisterende systemer til dokumentation og planlægning på tværs af de relevante områder. På den måde kan workshoppene også bidrage til at kvalificere arbejdet med koordinerende sagsbehandling og rehabiliteringsplaner.

Borgerlog
Borgerloggen udvikles som et online-system, hvor alle relevante oplysninger om borgerens forskellige planer er samlet. Så både borgeren og de professionelle let kan få et overblik over sagsforløbet og relevante aktører. Borgeren bestemmer, hvem der skal have adgang til at se hvad, jf. almindelige samtykkeregler. Følgende elementer indgår:

  • Link til relevante journaler og handlingsplaner
  • Fælles kalender
  • Status på forløbet
  • Stamoplysninger – køn, alder, bopæl mv.
  • Kommentarfelt, hvor borgeren og andre aktører kan kommentere på møder m.m.

Kontakt

[kontakt jeh]