Folkemøde logo til nyhed 14. marts 2019

Book en SUS-ekspert til folkemødet

SUS' ledelse og konsulenter er på folkemødet 2019. Vi inviterer selv til debat og bidrager også gerne i andres debatter med vores faglige viden.

Arrangerer I events til Folkemødet 2019? Og har I brug for en faglig ekspert i debatter om social innovation og udvikling af velfærdssamfundet – med fokus på socialt udsatte og sårbare børn og voksne?

SUS’ ledelse og konsulenter er med på folkemødet. Vi deltager meget gerne i debatter og arrangementer som faglige eksperter. Læs om konsulenterne og deres særlige vidensfelter nedenfor og kontakt os gerne.

Vibeke Normann Andersen, direktør

Særlige vidensfelter: Socialpolitik og uddannelsespolitik, styring og ledelse af velfærdsområderne, tværgående samarbejde og helhedsorienterede løsninger, innovation og forandring, brugerindflydelse, vidensbasering af socialpolitikken.
vna@sus.dk – 9135 6202

Jørgen Anker, projektchef

Særlige vidensfelter: Nytænkning og forandring i kommunal praksis, relationel velfærd, collective impact – en ny tilgang til komplekse sociale problemstillinger, brugerindflydelse, hjemløse og socialt udsatte, socialt bæredygtige boligområder.
ja@sus.dk – 4049 4214

Agnete Neidel, chefkonsulent

Særlige vidensfelter: Brugerinddragelse og -indflydelse – især i videns- og udviklingsprocesser. Psykosociale indsatser, recovery og peer-arbejde. Veje til deltagelse og handlekraft for mennesker i udsatte positioner. Udvikling af mangfoldige fællesskaber, der styrker sammenhængskraft og skaber veje til deltagelse for flere.
ane@sus.dk – 2972 6818

Anna Helene Mollerup, chefkonsulent

Særlige vidensfelter: Innovation og forandringsledelse i en offentlig kontekst. Brugerinddragelse og nye deltagelsesformer, partnerskaber og alliancer. Skalering af virksomme koncepter, 0-6 års området, inddragelse af fædre i udsatte småbørnsfamilier.
ahm@sus.dk – 2548 9017

Sussi Maack, chefkonsulent

Særlige vidensfelter: Muligheder, udfordringer og dilemmaer i samarbejdet mellem kommuner, civilsamfund og frivillige organisationer; socialt entreprenørskab, nye metoder og tilgange til at bringe borgeres potentiale og ressourcer i spil.
sma@sus.dk – 2680 1268

Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent

Særlige vidensfelter: Indsatser på social- og sundhedsområderne – problemstillinger og løsninger i krydsfeltet mellem systemerne. Konflikter og vold på arbejdspladser. Tilgange, metoder og indsatser som støtter mennesker til mere trivsel og bedre liv – uanset om vi er brugere, borgere, elever, patienter, medarbejdere eller ledere har vi brug for en meningsfuld tilværelse med livgivende relationer, forståelse for vores reaktioner og tilpas støtte.
bbb@sus.dk – 7199 5487

Mathias Bruhn Lohmann, konsulent

Særlige vidensfelter: Nye tilgange i det beskæftigelsesfaglige arbejde over for udsatte og langtidsledige borgere, bl.a. erfaringer med helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser og personlige borgerstyrede budgetter. Tidlige forebyggende indsatser, inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier. Social innovation og sociale opfindelser.
mbl@sus.dk – 5090 1105