vaerebroparken-e1427698240324 30. marts 2015

Boligliv i balance – nye øjne på udsatte bolig­områder

Udviklings­projektet Boligliv i balance skal udvikle nye løsninger i socialt udsatte boligområder - med afsæt i de fysiske, sociale og organisatoriske muligheder. Bag projektet står Odense Kommune, Gladsaxe Kommune og Realdania. De har valgt SUS og partnere som rådgiverteam på den sociale del af projektet.

Arbejdsløshed, kriminalitet og andre sociale udfordringer præger udsatte boligområder. Boligorganisationer og kommuner gør allerede meget for skabe bedre vilkår for beboerne og ændre på forholdene, men det er endnu ikke lykkedes for alvor at vende udviklingen.

Med udviklingsprojektet  Boligliv i balance sætter Realdania sammen med Odense og Gladsaxe Kommuner nu yderligere fokus på at gøre en indsats for at skabe bedre forhold i udsatte boligområder. SUS og partnere har vundet opgaven som rådgiver på det sociale felt.

Andre måder at arbejde på: Det sociale, det fysiske og det organisatoriske

Udviklingsprojektet stiller skarpt på henholdsvis de fysiske, sociale og organisatoriske udfordringer og mulige løsninger med afsæt i boligområderne Værebro Park i Bagsværd og Vollsmose i Odense.

For hver af de tre perspektiver er der valgt et rådgiverteam. Efter en indledende fase, hvor de tre rådgiverteams hver for sig arbejder med henholdsvis det fysiske, sociale og organisatoriske, skal der til slut udarbejdes fælles løsninger, hvor perspektiverne og løsningerne tænkes sammen.

Socialt Udviklingscenter SUS er ansvarlig for det rådgiverteam, der har fokus på det sociale, og som i det kommende år skal være med til at vise nye veje og løsninger. SUS vandt opgaven i skarp konkurrence med 20 andre løsningsbud.

Et nyt blik på de sociale udfordringer og sammenhænge

De udsatte boligområder er karakteriseret ved en relativt høj koncentration af sociale problemer. Boligliv i balance og SUS og partneres tilgang har afsæt i nødvendigheden af at se, forstå og finde løsninger, der har blik for de bredere sammenhænge og relationer, der er medvirkende årsager til problemerne.

– Det glæder os meget, at vi har vundet denne opgave, fordi det peger ind i nogle af kerneudfordringerne i dagens velfærdssamfund. Opgaven har afsæt i det, som SUS er sat i verden for at adressere. Nemlig dels at forstå dybden og sammenhængen i problemerne, dels at udvikle nye bud på, hvordan vi kan løse de udfordringer, der præger udsatte og sårbare menneskers liv, siger projektchef Jørgen Anker fra SUS.

– Når sociale problemer koncentreres i bestemte områder, et det nødvendigt at forsøge at tænke i helt nye baner, og det det er netop dét, der er åbnet for med denne opgave – i et tæt samarbejde med Realdania, Odense og Gladsaxe Kommuner og de to andre rådgiverteams.

Det samlede rådgiverteam på det sociale felt består af SUS, Social+, Giv Rum, Kenneth Balfelt Team, acelab, Boliglaboratoriet og et forskerteam fra RUC bestående af Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.