blog-urbanuplift3-e1425043288522

Urban Uplift – socialt udsatte boligområder 180 grader

Lad os løfte socialt udsatte boligområder og gøre dem til byggesten for bæredygtige byer. Lad os tænke både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed ind i vores byfornyelsesplaner. Og lad os gøre det i nye partnerskaber.

. Vi har kendt til problematikker omkring ’socialt udsatte boligområder’ længe og i de seneste årtier er der er blevet gjort meget for at ændre vilkårene. Der er investeret milliarder på at dæmme op for de strukturelle udfordringer og styrke livskvaliteten for beboerne. Der er revet boligblokke ned, ændret boformer til både leje, ejer og andel samt skabt forskellige sociale indsatser med sociale viceværter og forskellige kultur- og fritidstilbud. Mange af indsatserne har isoleret set været en succes, men desværre har det ikke været nok til at gøre en ende på udfordringerne på nationalt plan.

Hvad betyder så det? Skal vi blive ved med at gøre som hidtil og skabe små isolerede forandringer. Eller skal vi undersøge, om der er nye måder at skabe vedvarende forandringer på? Hvordan kan vi udvikle socialt udsatte boligområder på innovativ og økonomisk bæredygtig vis? Kan vi vende socialt udsatte boligområder til vækstcentre, der er positive kapaciteter for hele byen?

Det er jeg optaget af. På mit studie på RUC, i mit arbejde i SUS og i den studenterdrevne platform for social innovation DANSIC, hvor jeg er næstformand med ansvar for organisationens faglige profil.

Tænk, hvis …

Som praktikant i Social+ og studentermedarbejder i SUS har jeg haft rig mulighed for at udforske social innovation på tæt hold. SUS har stået fadder til mange nytænkende initiativer på socialområdet, fx mikrolån til arbejdsledige og Storbylandsbyen, et nytænkende boligområde, der bygger på omvendt integration, og hvor mennesker der – med lidt endimensionelle og slidte begreber – betegnes ’socialt udsatte’ og ’mere ressourcestærke’ bor dør om dør.

Social innovation i boligområder er også temaet for DANSICs årlige konference, som vi lige nu løber hurtigt for at forberede. Den 12. marts sætter vi 300 studerende fra forskellige uddannelser, øvrige interesserede samt 60 oplægsholdere stævne til en dag, hvor vi diskuterer og udforsker social innovation og diskuterer, hvordan vi kan løfte socialt udsatte boligområder. Vi kalder konferencen DANSIC15 Urban Uplift. For tænk, hvis udviklingen af bæredygtige byer startede i socialt udsatte boligområder…

Lad os vende udviklingen

Vi ved, at udenforskabet har en pris. Vi ved, at forebyggelse i længden er langt billigere samfundsøkonomisk og langt bedre for menneskets livsvilkår end alt andet. Ingen tvivl om at SSP-konsulenter og frivillige organisationer gør et stort forebyggende arbejde. Men de alene kan ikke løfte alle udfordringer. Det samme gør sig gældende for det offentlige.

Af en nyligt offentliggjort rapport fra Center for Boligsocial Udvikling fremgår det, at 35 % af børn og unge i socialt udsatte boligområder er i særlig risiko for at ende i en negativ social og personlig udvikling, som eksempelvis kriminalitet. På landsplan er dette tal 5 %. Det taler sit tydelige sprog. Det, vi allerede gør, er ikke godt nok. Derfor bliver vi nødt til at tænke nyt og tage chancer på dette område.

blog_urbanuplift1-e1425043012904

Det er i sig selv hverken kontroversielt eller svært at være uenig i. Det interessante er derimod at diskutere, hvor chancerne skal tages og hvordan. Det er nogle af de spørgsmål, vi stiller på DANSIC- konferencen – og som studerende på tværs af fagligheder skal forsøge at komme med bud på.

Lokalvaluta – gode erfaringer fra England

Et bud kunne være at gøre, som man har gjort i bl.a. England. Her har man i flere byer haft stor succes med at indføre lokalvaluta. Den belastede bydel Brixton i den sydlige del af London har i et samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer, erhvervsdrivende og de lokale myndigheder indført Brixton Pound. En lokalvaluta, der kun kan bruges i Brixton, men som stadig følger vekselkursen for den nationale møntfod.

I England har netop lokalvaluta vist sig at være en medvirkende faktor i forhold til at vende udsatte boligområder til noget positivt.

Hvordan kan det lade sig gøre? Jo, det kan det, da lokalvaluta giver incitament til at købe sine dagligvarer lokalt og genbruge materialer, der allerede er tilgængelige i nærområdet. Det skaber ikke alene økonomisk vækst og nye job, det styrker også fællesskabet i lokalområdet. I Brixton har det skabt en fælles identitet, der har været positiv, og som udefrakommende har været nysgerrige på og interesserede i. Det er en stor forandring for et område, der tidligere har været kendt for voldelige gadeoptøjer og høj grad af kriminalitet.
P.t. er lokalvalutaer ulovlige i Danmark.

Nye løsninger på tværs og i fællesskab

Vi skaber ikke bæredygtige byer alene ved at indføre lokalvalutaer.

Men jeg tror på, at vi kan skabe socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige byer, hvis vi i partnerskaber på tværs af sektorer begynder at tænke udfordringerne på nye måder. Ved at skabe job på nye måder, ved at skabe nye fællesskaber, ved at eksperimentere og tage chancer sammen med dem, der bor i boligområderne.


blog_urbanuplift_logo-e1425043895485

Vil du med på DANSICs konference om social innovation i boligområder – tilmeld dig her