social-it-blog (foto: Das Büro)

Rummelig frivillighed - alle har ret til at deltage

I en tid, hvor mere end halvdelen af os udfører frivilligt arbejde, er det vigtigt at gøre frivilligbegrebet langt mere rummeligt og fleksibelt. Så vi får glæde af menneskers forskellige og særlige ressourcer og kompetencer.

Diskussionen om samspillet mellem det offentlige og det frivillige Danmark bølger. Kommunerne efterspørger i stigende grad frivillige kræfter for at løse velfærdsopgaverne.  Og det stiller krav til ny måder at arbejde sammen på.  De frivillige er ikke længere bare et supplement til det offentlige, det er handler i højere grad om samskabelse. Om hvordan kommuner, borgere og foreninger i fællesskab kan udvikle nye sociale løsninger. Til fælles bedste.

Samtidig blomstrer nye former for frivillighed – ikke kun af nød. Folk ’bytter tjenester’ eller går sammen om at gøre en forskel i lokalsamfundet. Og kommuner og borgere går sammen om at skabe initiativer på tværs. Initiativerne kommer oppefra, nedefra, fra højre og fra venstre. Fordi alle synes, at der er noget at komme efter.

Alle har ret til at deltage
Mere end halvdelen af danskerne udfører frivilligt arbejde, men ikke alle har den mulighed.

Frivillighed handler også om retten til at deltage. Jeg er optaget af, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt eller inkluderende frivilligbegreb, der gør op med skellet mellem dem, der hjælper, og dem, der skal have hjælp. Med det formål at socialt udsatte og sårbare mennesker også får mulighed for at lave frivilligt arbejde og bidrage med de talenter, de har. Det kan være mennesker med udviklingshæmning, der arbejder frivilligt på plejehjemmet eller etablerer vennetjenester. Eller mennesker på førtidspension, der bruger deres kompetencer til at hjælpe på kontoret i de lokale foreninger, som de fx sker i projekt Aktive hænder i Furesø Kommune. Frivilligt arbejde handler ikke kun om hænder, det handler også om hoveder.

Jeg synes, det er vigtigt at gøre frivilligbegrebet langt mere rummeligt og fleksibelt, så vi får glæde af menneskers forskellige og særlige ressourcer og kompetencer. Det skaber sammenhængskraft og værdi.

Inviter civilsamfundet indenfor
Det er også vigtigt at skabe muligheder for nye møder og fællesskaber. Borgere, som fx bor i sociale botilbud, er ofte afskåret fra interaktion med frivillige, som alle andre borgere har mulighed for. Mødet opstår ikke, hvis ikke botilbud, væresteder, plejecentre og andre ’inviterer civilsamfundet indenfor’.

SUS har sammen med en række bomiljøer afprøvet ideen om it-frivillige i sociale tilbud for mennesker med handicap. Det vil sige frivillige fra lokalsamfundet, som kommer på bostedet og hjælper beboerne med at surfe på nettet, skype, maile, gå på Facebook osv. Med at kommunikere og deltage mere aktivt i samfundslivet. Lige nu arbejder vi sammen med Gentofte Kommune  og Gribskov Kommune og at udvikle en model for it-frivillige, som også andre kommuner kan have glæde af. Princippet bag ideen er ’omvendt inklusion’: Lokalsamfundet hjælper til på lokale sociale tilbud, hvor mennesker med handicap ofte lever i et mere isoleret miljø.

Der er plads til mange flere af den slags initiativer, der breder frivilligheden ud.