ibg-og-beboer-622x428

De bedste teknologiske løsninger udvikles sammen med brugerne

Når man skal udvikle teknologi til borgere med funktionsnedsættelser, kan man imødekomme mange potentielle barrierer ved at invitere borgerne og det pædagogiske personale på bosteder med i udviklingsprocessen. I SUS bringer vi bosteder og IT-virksomheder sammen om at udvikle ny teknologi i såkaldte BostedsLabs.

Der er rigtig meget teknologi på markedet. Men megen af den teknologi, der findes, kan være vanskelig at bruge for mennesker med funktionsnedsættelser, fordi de har særlige behov. Mange bosteder indkøber teknologi, der siden viser sig at være svær at anvende rent teknisk eller vanskelig at implementere – ofte fordi personalet mangler tid, ejerskab eller indsigt i produktet. Et BostedsLab imødekommer en række af disse udfordringer.

BostedsLabs bringer bosteder og IT-virksomheder sammen

I SUS’ BostedsLabs arbejder medarbejdere og beboere på bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser sammen med en IT-virksomhed om at udvikle, afprøve og implementere ny teknologi.

Borgerne og personale på landets sociale tilbud er eksperter i deres egen hverdag og har gode bud på, hvor og hvordan det bedst giver mening at anvende teknologi. Ved at invitere dem med i en udviklingsproces om teknologi, kan man sikre, at produktet, der udvikles, rammer de konkrete behov på bostedet, og at borgere og personale har ejerskab til produktet fra start. Samtidig får IT-virksomheden, der indgår i samarbejdet, en stor indsigt i behovene og udfordringerne hos slutbrugere af teknologien.

Digital opslagstavle giver overblik i hverdagen

I SUS har vi set, at arbejdet i et BostedsLab kan bære frugt, når både bosted og virksomhed investerer de fornødne ressourcer. Gennem halvandet år har IT-virksomheden ProReact samarbejdet med bostederne Skelvej og Callisensvej i Gentofte Kommune om at udvikle en digital opslagstavle. Beboerne i de to botilbud har autismespektrumforstyrrelser og har derfor særligt brug for struktur i hverdagen.

Den digitale opslagstavle indeholder information om alt, hvad der sker på tilbuddene: Hvem der er på arbejde, hvem der skal lave mad, hvilke aktiviteter og ture der er planlagt osv. Beboerne kan interagere med tavlen ved at tilmelde sig aktiviteter, måltider og vasketider. Det betyder, at de har et langt mere struktureret overblik over dagens væsentligste begivenheder end tidligere og dermed mindre behov for at spørge personalet.

For personalet har tavlen lettet en række administrative processer. Fx kan de nu trække data direkte fra tavlen, når beboerne skal faktureres for måltider, frem for at skulle finde information om, hvem der har spist med hvornår, på håndskrevne sedler.

De gode erfaringer fra arbejdet med udviklingen af den digitale opslagstavle har betydet, at ProReact har etableret yderligere samarbejde med to større tilbud i Region Hovedstaden. Disse nye BostedsLabs skal hjælpe ProReact med at tilpasse den digitale opslagstavle til nye målgrupper – nemlig mennesker med udviklingshæmning.

Både bosteder og IT-virksomheder skal investere i udviklingen

BostedsLabs er en oplagt mulighed for bosteder og IT-virksomheder for at præge udviklingen af fremtidens teknologi. Vores erfaring i SUS er, at det naturligvis er vigtigt, at man forbereder sig, inden man kaster sig over denne type projekt.

Det er vigtigt, at personale og beboere på bostederne brænder for arbejdet med teknologi, og at de er villige til at bruge tid på samarbejdet med IT-virksomheden i forhold til at præcisere bostedets behov. Arbejdet med udviklingen af teknologi er en proces, der tager tid, og det er nødvendigt, at bostedet giver løbende sparring på produktet, efterhånden som udviklingen skrider frem. Derudover er det nødvendigt, at der er en tydelig forventningsafstemning mellem bosted og IT-virksomhed, hvad angår graden af indflydelse på produktet, hvor længe bostedet kan vedblive med at komme med nye ønsker, og at det måske ikke er alle ønsker, der kan opfyldes – pga. eksempelvis virksomhedens forretningsstrategi, ressourcer eller måske tekniske begrænsninger.

BostedsLabs er en oplagt mulighed for bosteder og IT-virksomheder for at præge udviklingen af fremtidens teknologi.

Også IT-virksomheden skal forberede sig, inden et samarbejde om et BostedsLab. Virksomheden skal være villig til at investere en del udviklingstimer undervejs i processen og navigere i de mange ønsker og behov, der potentielt formuleres af bostederne – oftest uden at virksomheden har sikkerhed for, at investeringen tjener sig ind. Virksomheden får til gengæld en unik indsigt i slutbrugernes behov, og dermed et stort forspring i forhold til at kunne få afsat det udviklede produkt i sidste ende.

Læs mere om BostedsLabs og SUS’ arbejde med social IT på www.socialitlab.dk