Vil du være praktikant i S? Job i SUS Foto: SUS

Bliv praktikant i SUS

Er du analytisk skarp, og vil du være en del af et stærkt og sjovt fagligt miljø, som brænder for at skabe udvikling og forandring på det sociale område? Så har vi brug for dig som praktikant i forårssemesteret 2022.

Som praktikant i SUS vil du få et varieret forløb, hvor du får mulighed for at afprøve din faglighed i helt konkrete og forskelligartede opgaver med mening i et mindre non-profit socialt projekthus. Du kommer til at indgå på ét eller flere projekter som en del af projektteamet. På vores hjemmeside, hvad du se, hvad det er for projekter, vi har for tiden. Du kommer til at løse analyse- og evalueringsopgaver, udviklings- og innovationsforløb, kommunikation, vidensindsamling, projektansøgninger, planlægning og afholdelse af konferencer og meget andet.

Hvad håber vi på, at du har med dig

Vi går ud fra, at du har en bachelorgrad (fx samfundsvidenskabelig). Det er vigtigt, at du er god til at arbejde selvstændigt – og i teams – og at du arbejder engageret og struktureret med dine opgaver. Vi lægger vægt på, at du kan gå til opgaverne med et analytisk blik, gå-på-mod og lyst til at lære og bidrage.

Rammerne for din praktik

Praktikforløb aftales individuelt med dig. Som oftest varer et praktikforløb 4-6 måneder og med et timetal på 30-37 timer om ugen, hvor du selvfølgelig får fri i forbindelse med undervisning, vejledning eller lignende fra dit uddannelsessted. Du får en praktikvejleder i SUS. Vi regner med, at du kan begynde i januar eller februar måned.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om SUS eller praktikken, så kontakt chefsekretær Karin Toft-Christensen på tlf. 7199 5490 eller send en mail til projektchef Jørgen Anker på ja@sus.dk

SUS har i øjeblikket tre praktikanter, som du er meget velkommen til at kontakte for at høre om deres oplevelse og vurdering af at være i praktik i SUS:

Nadia Amalie Hjortø (Sociologi)

Kontakt: nah@sus.dk eller tlf. 4156 7864

Anja de Place Pedersen (Statskundskab/Socialt Arbejde)

Kontakt: adp@sus.dk eller tlf. 2233 1632

Valdis Esbjerg Jensen (Sociologi/Socialt Arbejde)

Kontakt: vej@sus.dk eller tlf. 3190 6659

 

Sådan søger du

Send en motiveret ansøgning med relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) til Karin Toft-Christensen ktc@sus.dk hurtigst muligt.

Vi glæder og til at høre fra dig og afholder samtaler løbende.

 

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder for at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker. Vi udvikler sammen med borgere og professionelle nye, stærke sociale løsninger gennem social innovation og sociale opfindelser. Vi samarbejder med et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde. SUS er organiseret som en almennyttig og nonprofit forening. Vi bor centralt i København i en stor gammel lejlighed.