Forebyg vold i arbejdet med ældre med low arousal

Brønshøj - 28. november 2016 - 400 DKK

Arbejder du med ældre og har du oplevet voldsom eller grænseoverskridende adfærd?

På temamødet her har du muligheden for at blive inspireret til, hvordan du og dine kolleger kan håndtere de svære situationer med fx borgere med demens. Det handler om tilgange, der skaber mere tryghed for både borgere og ansatte.

Program

13-13.20 Velkommen og kort introduktion til vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser

Birgitte Bækgaard Brasch, Projekt Vold som Udtryksform
Hvor omfattende er problemet? Hvordan kan vi identificere udfordringerne? Og hvordan kan vi forebygge at de opstår?
                                

Kl. 13.20 – 16  Low Arousal i arbejdet med ældre

Charlotte Agger, sygeplejerske, MPA og forstander på Demenscentret Pilehuset i Københavns Kommune desuden medforfatter til bogen ”Adfærdsproblemer i ældreplejen”. 

Charlotte Agger præsenterer tilgangen Low Arousal og kommer med eksempler på, hvordan de i Pilehuset bruger Low Arousal og personcentreret omsorg i deres tilgang til borgere med voldsom eller grænseoverskridende adfærd. Målet er at blive klogere på, hvordan vi kan forstå adfærden og tilpasse vores egne tilgange og handlinger, så vi skaber mere tryghed og ro hos den ældre, fremfor at situationer kører yderligere op.

Undervejs pause med kaffe/te og kage

Kl. 16 Farvel og tak for i dag.

I forbindelse med temamødet er der mulighed for en rundvisning i Pilestrædet, som er et stræde med butikker, byttecentral m.m. indrettet og malet som i ’gamle dage’.

Sted

Temamødet holdes i

Pilehuset, Spisestuen
Bystævneparken 24
2700 Brønshøj