brugerinddragelse 8. juni 2015

Arbejdspladslaboratorium om brugerinddragelse i voldsforebyggelse

Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 sociale tilbud skal dele viden og udvikle nye metoder til brugerinddragelse i voldsforebyggelse.

Alt tyder på, at det er gavnligt for både brugere, ansatte og arbejdspladsen samlet set at inddrage brugerne i arbejdet med at forebygge konflikter og vold.

SUS’ projekt Vold som Udtryksform etablerer til september et nyt arbejdspladslaboratorium om brugerinddragelse i voldsforebyggelse. Deltagerne er ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 sociale tilbud for mennesker med udviklingshæmning samt mennesker med psykiske lidelser og misbrug.

Deler viden og udvikler nyt

I arbejdspladslaboratoriet skal deltagerne arbejde med at afprøve og udvikle metoder og tilgange, der inddrager brugerne og skaber livgivende miljøer. Udviklingsaktiviteterne finder sted dels på de enkelte arbejdspladser, dels på tværs ved tre samlinger, hvor deltagerne mødes, får input om brugerinddragelse og deler viden og erfaringer. Resultaterne fra udviklingsarbejdet formidles efterfølgende til andre arbejdspladser.

Det er tredje gang Vold som Udtryksform gennemfører et arbejdspladslaboratorium. På voldsomudtryksform.dk kan du læse om de tidligere laboratorier og se filmklip med nogle af deltagerne.