Arbejdspladskursus: Kommunikationspas

Kommunikation er afgørende for vores trivsel. Det skaber frustration ikke at blive hørt eller forstået. For nogle skaber det også udadreagerende adfærd.

Du kan hjælpe mennesker med kommunikationshandicap med at komme til orde. Bliv introduceret til kommunikationspas. Et lille og enkelt hjælpemiddel, der kan gøre en stor forskel for mennesker med begrænset ekspressivt, verbalt sprog.

Kurset har en varighed på 3 timer og er målrettet pædagogisk personale på botilbud for mennesker med begrænset talesprog.

Pris 12.500 kr. (ekskl. transportudgifter).

Kontakt chefkonsulent Maria Lincke for yderligere information: 
mlj@sus.dk eller 61 67 24 20