ingen-skal-slaas-hjem-622x311 4. maj 2016

Et arbejdsmiljø uden vold og trusler

Stor respekt og opbakning til alle de medarbejdere og organisationer, der aktuelt er med til at sætte fokus på et alvorligt arbejdsmiljøproblem: risikoen for at blive udsat for vold og trusler på jobbet.

Vold som Udtryksform følger den aktuelle debat om vold på sociale botilbud tæt. Vi bakker op om medarbejderne på Lindegården i Roskilde, de faglige organisationer og brugerorganisationer som SIND og Bedre Psykiatri, der aktuelt er med til at sætte fokus på risikoen for at blive udsat for vold og trusler på arbejdet. Det er et alvorligt problem, som kræver handling.

Den landsdækkende indsats Vold som Udtryksform under Socialt Udviklingscenter SUS har i over 20 år været med til at sætte vold som arbejdsmiljøproblem på dagsordenen. Vi samarbejder bredt med kommuner, regioner, faglige organisationer, sociale botilbud m.fl. I vores arbejde møder vi fagligt kvalificerede og dybt engagerede medarbejdere. Medarbejdere, der knokler for at yde psykisk sårbare og syge borgere den bedste service. Det er ikke rimeligt, at det skal være med livet som indsats.

Vold er en faglig udfordring – men fagligheden gør det ikke alene

Når mennesker reagerer med vold eller trusler, er det en faglig udfordring. Men det er ikke altid nok, at fagligheden er i top hos medarbejderne. ’Systemet’ omkring dem skal også fungere og understøtte arbejdet. På nogle områder spiller strukturerne ikke tilstrækkeligt sammen med indsatsen mod vold.

  • Fagligheden rækker ikke, hvis samarbejdet mellem kommuner og regioner ikke fungerer godt nok.
  • Fagligheden rækker ikke, hvis medarbejderne i landets botilbud skal tage sig af mennesker, der er så syge, at de burde være indlagt på en psykiatrisk afdeling.
  • Fagligheden rækker ikke, hvis normeringen i spidsbelastningssituationer er for lille.
  • Fagligheden rækker ikke, hvis Arbejdstilsynet ikke har redskaber til at skride ind, når love og regler om arbejdsmiljø ikke bliver overholdt.

Der er brug for samarbejde på tværs

Vi håber, at de forestående møder og forhandlinger mellem kommuner, regioner, organisationer og ministre vil resultere i et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for de ansatte. Og et bedre liv for de borgere, som har brug for støtte og behandling.

Der er hårdt brug for samarbejde om løsninger, som går på tværs af lovgivning, arbejdsmarkedets parter, ministerier og brancher, sektorer og faggrupper.

Det skylder vi både de ansatte og de berørte borgere.