brugerforum1 3. september 2015

Brugerforum på nettet kan være en god støtte, når man skal trappe ud af antidepressiv medicin

Det kan være svært at stoppe med at bruge antidepressiv medicin. BetterOffs hjemmeside og brugerforum kan give viden om nedtrapnings­symptomer og mulighed for at tale med andre i samme situation. Brugerforummet skal nu testes af en større brugergruppe og BetterOff søger testpersoner.

Det er virkelig rart at ha’ et sted at ’gå hen’, når jeg skal tage næste skridt ned, eller hvis jeg oplever noget ubehageligt omkring nedtrapningen. Både et sted, hvor jeg kan få viden og opbakning.

 Det siger en af de brugere, der i foråret deltog i en pilottest af BetterOffs  brugerforum på nettet.

Mange har svært ved at trappe ud af antidepressiv medicin, og derfor har BetterOff etableret en hjemmeside med støtte og rådgivning. SUS arbejder sammen med BetterOff om at udvikle hjemmesidens brugerforum, som blev pilottestet i foråret.

Udover pilottesten blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 48 brugere af antidepressiv medicin og et fokusgruppeinterview med fagpersoner.

Manglende viden og støtte gør det svært at trappe ud

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at næsten en tredjedel af deltagerne havde taget antidepressiv medicin i mere end ti år, og at over halvdelen havde forsøgt at trappe ud en eller flere gange. Både brugere og fagpersoner bekræfter, at især nedtrapningssymptomer, frygt for tilbagefald og manglende viden og støtte fra læge, pårørende, netværk og andre brugere kan gøre det vanskeligt at trappe ud af antidepressiv medicin.

Søger testbrugere til brugerforum

BetterOffs brugerforum skal nu testes af en større brugergruppe, og derfor søger BetterOff lige nu personer, der vil være med til at teste brugerforummet.

Testbrugernes erfaringer bruges til at videreudvikle forummet, så det forhåbentligt kan gøres permanent.

Læs mere om forummet og testen
.

Læs mere om, hvordan tidligere testbrugere har brugt forummet.

Brugerforummet er en del af det samlede BetterOff-koncept, der desuden består af en hjemmeside med videnformidling og et værktøj til selvmonitorering (under udvikling). Udviklingen af brugerforummet er støttet af Det Obelske Familiefond.