Animationsfilm: Juliane og sagsbehandleren – om at dele viden på tværs


Juliane er 25 år. Hun er vokset op i Grønland, men flyttede til Danmark, da hun som 19-årig blev gravid med sit første barn. Juliane er arbejdsløs, og hun har et hashmisbrug. Hun bor alene i en provinsby med sine to børn på to og seks år. De mistrives, og vuggestuen og børnehaven har skrevet adskillige underretninger til kommunen. Så mange, at sagsbehandleren, Charlotte, skal undersøge, om børnene skal anbringes i familiepleje.

Charlotte har ikke før været involveret i en sag med grønlandske borgere, så  hun mangler viden om, hvad der er brug for i situationen. Den viden får hun gennem et netværk for professionelle, der arbejder med socialt udsatte grønlændere.

Alle kan ikke vide alt – derfor er det vigtigt at dele viden

Alle aktører omkring en socialt udsat borger skal have den viden, som er nødvendig for at yde den bedst mulige støtte. Men alle fagpersoner kan ikke vide alt om alle ‘slags’ borgere. Derfor har sagsbehandlere og andre, som kun sjældent er i kontakt med borgere med særlige behov, brug for viden fra eksperter på det specifikke område.

Filmen om Juliane fortæller, hvordan fagpersoner kan dele viden om borgere med særlige behov, som fx socialt udsatte grønlændere.

Læs mere og se filmen på www.udsattegroenlaendere.dk.

 

Kontakt

[kontakt thm]